Kontynuujemy rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo

 • Prace związane z położeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego

Kontynuujemy rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo

logo FDS
                 

Firma STRABAG zakończyła kolejny wachlarz robót dotyczących inwestycji pn. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko Etap I. Wartość zadania to prawie 18 mln 400 tys. zł

Przypomnijmy pierwszy etap inwestycji to roboty przygotowawcze, które polegają na usunięciu karpiny z pasa drogowego.  Do tej pory wycięto drzewa, które kolidowały z rozbudowywaną drogą oraz dokonano remontu mostu na rzece Sewerynka koło Kowalewka. W dalszej kolejności prowadzone będą roboty ziemne związane z odhumusowaniem, poszerzeniem jezdni oraz ułożeniem krawężników i ścieżki pasa pieszo-rowerowego oraz remont mostu na rzece Sewerynce w Kowalewku. Prace sukcesywnie będą postępowały w kierunku Bogurzynka.

W chwili obecnej wykonane zostało badanie zagęszczenia podbudowy z użyciem lekkiej pyty dynamicznej, ułożono siatkę stalową wzmacniającą w zaprawie emulsyjno-grysowo-cementowej  typu "slurry seal" pod warstwę wiążąca nawierzchni. Położona została warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego. Poza tym odtworzone zostały rowy drogowe i wykonano fundamenty pod barieroporęcze  w trakcie przebudowy mostu oraz ustawianie ściany oporowej z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu "L" na fundamencie betonowym.

Przypomnijmy wartość zadania to 18 364 343,56 zł. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na 31 października 2021 roku.

 • IMG_20200709_135323
 • IMG_20200716_114648
 • IMG_20200721_085535
 • IMG_20200721_085550
 • IMG_20200722_102029
 • IMG_20200722_102211
 • IMG_20200723_120602
 • IMG_20200723_121046
 • IMG_20200807_104355
 • IMG_20200921_144151
 • IMG_20200929_102450
 • IMG_20201020_105838

Wstecz

Banery