Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, ciągle padający deszcz przeszkadzający w wykonaniu robót mostowych, podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużając zakończenie robót budowlanych etapu pierwszego do dnia 15 grudnia 2017 r. na odcinku 5,19 km.

Do chwili obecnej wykonano w części roboty: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia jezdni, elementy ulic oraz część robót kanalizacji deszczowej

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2017-11-16
  • Modernicacja drogi
  • Modernicacja drogi
  • Modernicacja drogi
  • Modernicacja drogi
  • Modernicacja drogi

Wstecz

Banery