Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Trwają prace przy realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”

 

Roboty budowlane przebiegać będą według następującego harmonogramu: do dnia 11.08. 2017 r. planowane jest wykonanie robót przygotowawczych do 22.09. 2017 planowane jest wykonanie robót rozbiórkowych i roboty ziemne, wzmocnienie nawierzchni jezdni do dnia 20.10.2017 r., nawierzchnia jezdni poszerzenie i nowa nawierzchnia do 31.10.2017 r. ścieżka rowerowa od 11.09.2017 r. do 20.10.2017 r. nawierzchnia zjazdów od 02.10-20.10.2017 r. nawierzchnia zjazdów na pola 16.10-31.10.2017 r., nawierzchnia poboczy 23.10-27.10.2017 r., nawierzchnia zatoki autobusowej 9.10-20.10.2017 r., Nawierzchnia chodników 28.08- 20.10.207 r., Elementy ulicy 14.08-20.10.2017 r., Organizacja ruchu 23.10-27.10. 2017 r., Przepusty 24.07-1.09.2017 r., Regulacja elementów istniejącego uzbrojenia 07.08-13.10.2017 r., Kanalizacja deszczowa 17.07-22.09.2017 r., Obiekty Mostowe 24.07-27.10.2017 r.

 

Wykonawcą robót jest firma STRABAG z Pruszkowa.

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2017-08-17
  • Droga powiatowa nr 2347W
  • Droga powiatowa nr 2347W
  • Droga powiatowa nr 2347W
  • Droga powiatowa nr 2347W

Wstecz

Banery