Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mławie podpisano  umowę dotyczącą realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

Umowa dotyczy projektu:

„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN- T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2347 W o długości 9689,97 m. Droga stanowi bardzo ważny element układu komunikacyjnego przez bezpośrednie połączenie z DK7, a z drogami powiatowymi nr 2322W Nosarzewo Borowe – Konopki, nr 2349 W Żurominek – Stupsk i Nr 2350 W Konopki –

Konopki Piaski stanowi jeden ciąg komunikacyjny łączący się z drogą wojewódzką nr 615 Mława –Ciechanów. Ma ona ścisły związek z przeprowadzoną modernizacją magistrali kolejowej E65 Warszawa –Gdynia stanowiącej element sieci T-ENT, i jest powiązana z dworcem kolejowym w miejscowości Konopki.

Planowane działania obejmą poszerzenie pasa jezdni do 7 m w przekroju ulicznym (parametry drogi G),zwiększenie nośności nawierzchni do 100 KN/oś, budowę ciągu pieszo- rowerowego, przepustów i zjazdów, przebudowę skrzyżowań, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki.

Wartość inwestycji 15 701 519,16zł., dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9 339 311,49 zł.

Udział Gminy Stupsk –2 043 473,00 zł ( 1 043 259,21 zł – 2017 r., 1 000 213,79 zł – 2018 r.)

Udział Gminy Wiśniewo –  132 000,00 zł (47 727,87 zł – 2017 r., 84 272,13 zł – 2018 r.)

Udział powiatu mławskiego – 4 186 734,67 zł

 

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział:

 • Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego
 • Włodzimierz Adam Wojnarowski – starosta mławski
 • Barbara Gutowska – wicestarosta

Realizacją zadanie zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie.

 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Wstecz

Banery