Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Dnia 22.12.2017 r. dokonano odbioru zrealizowanego I etapu inwestycji  przebudowy drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek- Konopki na odcinku od km 4+500,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki. Wartość inwestycji  wyniosła ponad 9 000 000,00 zł przy dofinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 5 390 000,00 zł oraz pomocy finansowej Gminy Stupsk w kwocie 1 043 259,21 zł oraz Gminy Wiśniewo w kwocie 47 727,87 zł, pozostały udział ponad 2 500 000,00 zł to środki własne Powiatu Mławskiego.

W ramach przebudowy wykonano poszerzenie drogi wraz z nową nawierzchnią na odcinku ponad 5 km, wybudowano ponad 3 km ścieżki rowerowej, wybudowano 3 przejścia dla pieszych, zmodernizowano 6 skrzyżowań oraz wyremontowano most na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki. Realizacja inwestycji  polepszy jakość infrastruktury drogowej, wpłynie na zmniejszenie czasu przejazdu osób i usprawni

połączenia komunikacyjnyce, osiągnięty zostanie lepszy dostęp mieszkańców do ośrodków miejskich. Zwiększy się także dostęp do infrastruktury technicznej i

usług.

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2017-12-29
  • Droga Dąbek - Konopki
  • Droga Dąbek - Konopki
  • Droga Dąbek - Konopki
  • Droga Dąbek - Konopki
  • Droga Dąbek - Konopki
  • Droga Dąbek - Konopki

Wstecz

Banery