Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Powiat Mławski przystąpił do realizacji drugiego etapu przebudowy drogi Dąbek – Konopki. Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 4 maja bieżącego roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga na odcinku ponad 4,5 km poprzez jej poszerzenie i położenie nowej nawierzchni, wykonane zostaną zjazdy na pola i do posesji, kanalizacja deszczowa oraz ponad 1 200 m chodnika w miejscowości Dąbek.

Koszt wykonania zadania to kwota 8 836 346,58 zł brutto  Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 3,8 mln złotych oraz przy udziale finansowym Gminy Stupsk w kwocie 1 000 213,79 zł i Gminy Wiśniewo w kwocie 84 272,13 zł. Udział środków własnych Powiatu Mławskiego w realizacji zadania to kwota ponad 3,9 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec października 2018 r.

  •  
  • autor: Piotr Witkowski, data: 2018-05-16

Wstecz

Banery