Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej na trasie: droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki
Powiat Mławski przystąpił do realizacji drugiego etapu przebudowy drogi Dąbek – Konopki. Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 4 maja bieżącego roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki.
Dnia 22.12.2017 r. dokonano odbioru zrealizowanego I etapu inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek- Konopki na odcinku od km 4+500,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki.
Powiat Mławski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN- T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”
W dniu 14 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mławie podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa dotyczy projektu:„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN- T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”
Trwają prace przy realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”
Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, ciągle padający deszcz przeszkadzający w wykonaniu robót mostowych, podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużając zakończenie robót budowlanych etapu pierwszego do dnia 15 grudnia 2017 r. na odcinku 5,19 km.

[KOPIA]

  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga
  • Przebudowana droga

Banery