FUNDUSZE PROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - granica województwa Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki

9k=

 

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2016-11-25
Powiat Mławski podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej


W dniu 18 lipca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie podczas konferencji „Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Subregionu Ciechanowskiego” z udziałem Marszałka Wojewódzkiego odbyło się podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 pomiędzy Powiatem Mławskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Powiat zakończył pierwszy etap inwestycji na terenie Gminy Dzierzgowo


W dniu 25 listopada br. Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Mławskiego w składzie:

Janusz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Przewodniczący, Leszek Ślubowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie – członek, Dariusz Han – Kierownik Obwodu Drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie – członek, Piotr Kowalski – p.o. Kierownika Działu Technicznego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie – członek, Paweł Milczarczyk – Zastępca Kierownika Obwodu Drogowego w Powiatowym Zarządzie
Realizacja drugiego etapu inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15.02.2017 r. na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino - granica województwa Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 - ETAP II” wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych „PRDI” S.A. 06 - 500 Mława ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8.

Realizacja drugiego etapu inwestycji drogowej w ramach PROW na lata 2014-2020

Rozpoczęto realizacja drugiego etapu inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino - granica województwa Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 - ETAP II”
Zakończono realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Dzierzgowo. W miesiącu lipcu 2017 r. zakończono II etap inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino –granica województwa - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 - etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - etap II” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i tym samym zakończono całą inwestycję.

Banery