Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym Szpitala SPZOZ w Mławie

 • -

dla rozwoju Mazowsza

Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym Szpitala SPZOZ w Mławie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Poziom dofinansowania z EFRR - 85%

Całkowita wartość projektu - 16 469 945,73 zł

Kwota dofinansowania - 13 999 453,87 zł

Okres realizacji projektu od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.03.2011 r.

Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  konkursu zamkniętego w zakresie priorytetu VII pn. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania 7.2 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Projekt zakładał dobudowę trzykondygnacyjną z podpiwniczeniem połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szpitala. W łączniku zamontowana jest dodatkowa winda towarowo - osobowa służąca całemu szpitalowi.

W dobudowanej części znajdują się pomieszczenia:

 • Bloku operacyjnego
 • Oddziału Ortopedycznego
 • Oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologiczneji dziennej
 • Centralnej sterylizatorni

Projektem jest objęte także kompleksowe wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje, urządzenia i wyposażenie, tak aby obiekt spełniał wszystkie wymogi stawiane tego typu obiektom.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery