Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie

 • -

dla rozwoju Mazowsza

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z EFRR 85%
Całkowity koszt projektu 5 323 615,24zł
Kwota dofinansowania 4 290 981,53zł
Okres realizacji projektu od dnia 14.04.2009r do dnia 31.01.2011r.

 

Powiat Mławski zakończył projekt pod nazwą „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy  Zespole Szkół Nr 2 w Mławie”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Salę gimnastyczną przekazano do użytkowania Zespołowi Szkół Nr 2 i Zespołowi Nr 1  wraz z zapleczami i łącznikami.  Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  konkursu zamkniętego w zakresie priorytetu VII pn. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ( RPO WM). Całkowita wartość projektu to 5 323 615,24 zł.

Budynek główny składa się z 2 brył: jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z widownią oraz dwukondygnacyjnej części z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi. Widownia liczy 284 miejsca siedzące oraz 20 dodatkowych miejsc wysuwanych w poziomie posadzki Sali, a także 2 strefy dla osób niepełnosprawnych usytuowane przy obu wejściach na salę. Wejścia do budynku i pomieszczeń zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano 4 zespoły szatniowe na 24 osoby, każda z toaletami i natryskami. W szczycie Sali w części pomocniczej zaprojektowano siłownię, pomieszczenia do ćwiczeń indywidualnych oraz magazyn na sprzęt sportowy. Na piętrze utworzono pokoje dla nauczycieli WF-u wyposażone w pomieszczenie WC, szatnię i natrysk.

Obiekt został połączony funkcjonalnie dwoma łącznikami do każdej ze szkół. W budynku zastosowana będzie nowoczesna i ekologiczna kotłownia opalana gazem ziemnym. Dostęp do budynku zapewni istniejąca droga, która zostanie zmodernizowana poprzez poszerzenie do szer. 5,00 m oraz wydłużenie i zakończenie placem manewrowym. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2 293,0 m2, natomiast powierzchnia całkowita – 3 970,3 m2.

            W dniu 11 lutego o godz. 13.00 nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastyczna. Otwarcia dokonał Włodzimierz Wojnarowski - Starosta Powiatu. Wsród zaproszonych gości obecni byli m. in. poseł na Sejm -  Aleksander Sopliński, senator – Michał Boszko,  Zastępca Dyrektora ds. POKL Elżbieta Szymanik. 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W dniu 18.11.2010r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta Mławski Włodzimierz Adam Wojnarowski a także Wicestarosta Barbara Gutowska, Etatowy Członek Zarządu Józef Kanowski oraz Skarbnik Powiatu Elzbieta Kowalska podpisali umowę na unijne dofinansowanie budowy sali gimnastycznej dla Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 w Mławie.

Na uroczystości obecni byli również Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Henryk Antczak, Zastepca  Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, dyrektorzy szkół, uczniowie i zaproszeni goście.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Budynek główny składa się z 2 brył: jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z widownią oraz dwukondygnacyjnej części z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi. Widownia liczy 284 miejsca siedzące oraz 20 dodatkowych miejsc wysuwanych w poziomie posadzki Sali, a także 2 strefy dla osób niepełnosprawnych usytuowane przy obu wejściach na salę. Wejścia do budynku i pomieszczeń zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano 4 zespoły szatniowe na 24 osoby, każda z toaletami i natryskami. W szczycie Sali w części pomocniczej zaprojektowano siłownię, pomieszczenia do ćwiczeń indywidualnych oraz magazyn na sprzęt sportowy. Na piętrze utworzono pokoje dla nauczycieli WF-u wyposażone w pomieszczenie WC, szatnię i natrysk.

Obiekt został połączony funkcjonalnie dwoma łącznikami do każdej ze szkół.

W budynku zastosowana będzie nowoczesna i ekologiczna kotłownia opalana gazem ziemnym.

Dostęp do budynku zapewni istniejąca droga, która zostanie zmodernizowana poprzez poszerzenie do szer. 5,00 m oraz wydłużenie i zakończenie placem manewrowym.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2 293,0 m2, natomiast powierzchnia całkowita – 3 970,3 m2.

 • -
 • -
 • Budowa sali gimnastycznej
  Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Banery