Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2306 W Nowa Wieś – Załęże – Wieczfnia Kościelna – Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00 na terenie Powiatu Mławskiego

 • -

dla rozwoju Mazowsza

Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2306 W Nowa Wieś – Załęże – Wieczfnia Kościelna – Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00 na terenie Powiatu Mławskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Poziom dofinansowania z EFRR 85%
Całkowity koszt projektu 2 694 026,33zł
Kwota dofinansowania 2 177 085,45zł
Okres realizacji projektu od dnia 12.03.2007r. do dnia 26.02.2010r.

Podpisanie umowy
W dniu 2 grudnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego budowy dwóch dróg w powiecie mławskim i powiecie przasnyskim.
Na uroczystości obecni byli:
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mławy,
 • Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Powiatu Mławskiego,
 • Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego,
 • Tomasz Osowski – Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego,
 • Wiesław Raboszuk – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Marszałek Adam Struzik, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz powiatów mławskiego podpisali umowę dotyczącą przebudowy, przy udziale środków unijnych, drogi powiatowej: Nowa Wieś - Załęże - Wieczfnia Kościelna –Kuklin. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2306 W Nowa Wieś - Załęże - Wieczfnia Kościelna - Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00 na terenie powiatu mławskiego"
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Roboty drogowe z „Przebudowy drogi powiatowej Nr P 2306 W Nowa Wieś - Załęże - Wieczfnia Kościelna - Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00 na terenie powiatu mławskiego"

Początek przebudowywanego odcinka przyjęto w km 6+074,00 w m. Wieczfnia Kościelna, koniec znajduje się w km 8+766,00 w m. Kuklin. Roboty przy przebudowie tego docinka polegały m.in. na:

- wykonaniu robót w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

- wykonaniu robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji jezdni,

- wykonaniu rowów drogowych,

- wykonaniu podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego, kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa naturalnego,

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej jezdni oraz na poszerzeniu,

- wykonaniu chodników, zatok autobusowych, poboczy, oznakowania pionowego,

- wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji.

Przebudowany odcinek– 2 692 m

Długość chodników– 2 180 m

Wybudowano: 63 zjazdy, w tym 44 zjazdy przez chodnik, zmodernizowano 4 skrzyżowania: 2 w Wieczfni Kolonii, 1 w Kuklinie, 1 we Wieczfni Kościelnej, oznakowano znakami poziomymi i pionowymi 3 przejścia dla pieszych, wykonano 2 zatoki autobusowe o pow. 202 m2, wybudowano 1 parking 10-stanowiskowy przy kościele i sąsiadujący z cmentarzem w Kuklinie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Banery