Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29

 • -

dla rozwoju Mazowsza

Zarząd Powiatu Mławskiego informuje ,

że zrealizował projekt pn.:

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

W ramach inwestycji wykonane zostało ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 10 cm styropianu wraz z wykonaniem faktury zewnętrznej i malowaniem. Łączna powierzchnia ścian ocieplonych wynosi 5114,00 mWymieniono również na nową instalację c.o wraz z grzejnikami. Dzięki realizacji inwestycji osiągnięte zostaną znaczne oszczędności energii na poziomie 40%, a tym samym zmniejszy się emisja szkodliwych związków do atmosfery.

 

Łączna całkowita wartość projektu wynosi -  1 105 232,34 zł

Kwota dofinansowania z EFRR – 486 946,38 zł

Okres realizacji projektu od dnia 11.12.2009r. do dnia 15.07.2015r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 17 marca 2015 r. zatwierdził do dofinansowania projekt Powiatu Mławskiego pn.: „ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29”, który znajdował się na liście rezerwowej w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/1/2010 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat II „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 105 232,34 zł brutto, wydatki kwalifikowane to 695 637,69 zł brutto kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 486 946,39 zł brutto.

 

Projekt realizowany był w latach 2011 -2012 ze środków własnych w ramach którego wykonano ocieplenie budynków wraz  z wykonaniem faktury zewnętrznej i malowaniem oraz wykonano nową instalację grzewczą. Zarząd Województwa Mazowieckiego w wyniku pozyskania dodatkowych środków zrefunduje poniesione koszty przez Powiat Mławski na realizację inwestycji  do kwoty 486 946,39 zł brutto.

W miesiącu Lipcu został złożony wniosek o płatność końcową do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania projektów Unijnych. 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Banery