Interesujące miejsca

Rezerwat Góra Dębowa

Rezerwat fitocenotyczny „Góra Dębowa” o powierzchni 163,07 ha, położony jest na terenie gm. Iłowo i częściowo gm.Lipowiec Kościelny w pobliżu Krępy w leśnictwie Narzym  Iłowo. Głównym przedmiotem ochrony jest pagórkowaty krajobraz z wiekowymi drzewostanami (starodrzew mieszany).

Wstecz

Banery