Interesujące miejsca

  • Zalew Ruda
Zalew Ruda
Zalew Ruda jest sztucznym zbiornikiem retencyjnym i rekreacyjnym połozonym na granicy dwóch gmin: Gminy Lipowiec Kościelny i Gminy Iłowo.
  • Rzeka Wkra koło Strzegowa
Rzeka Wkra
Wkra jest prawobrzeżnym dopływem Narwi III rzędu. Bierze początek w województwie warmińsko-mazurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na wschód od jeziora Kownatki
  • Olszyny rumockie i stawy rybne
Rezerwat Olszyny Rumockie
Olszyny Rumockie stanowią specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 149.5 ha, leżący na terenie zalewowym i nadzalewowym w środkowym biegu Mławki, która rozdziela go na dwie części.
Rezerwat Baranie Góry
Specjalny obszar ochrony siedlisk "Baranie Góry" ustanowiony został dla ochrony krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie, z bogatymi drzewostanami
Rezerwat Dolina Mławki
Rezerwat Dolina Mławki utworzony został w 1994 roku na powierzchni 147,41 ha.
Rezerwat Góra Dębowa
Rezerwat fitocenotyczny „Góra Dębowa” o powierzchni 163,07 ha, położony jest na terenie gm. Iłowo i częściowo gm.Lipowiec Kościelny w pobliżu Krępy

Banery