Zabytki

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ratowie wraz z pomieszczeniami i terenem poklasztornym wybudowano w latach 1735-1761. Na początku był siedzibą zakonu Bernardynów a od 1925 sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Obiekt jest własnością Kurii Płockiej i po przeniesieniu się sióstr Misjonarek przygotowywany jest na Diecezjalny Ośrodek Rekolekcyjno-Formacyjny.
W skład zespołu poklasztornego wchodzi kościół wraz z pomieszczeniami klasztornymi, drewniana dzwonnica z XVIII wieku, plebania oraz otoczony murem obszar przyklasztorny. W klasztorze przebywała założycielka Misjonarek bł. Bolesława Lament. Aktualnie przechowywane sa tam jej relikwie.
Kościół jest jednonawowy utrzymany w stylu rokoko. Na oltarzu głównym umieszczony jest św. Antoniego z Padwy natomiast w ołtarzu bocznym obraz ukoronowanej Matki Bożej z Dzieciątkiem.

  • autor: Zbigniew Kowalski, data: 2006-08-09

Wstecz

Banery