Zabytki

Linia obronna z 1939 roku
Powiat Mławski leży na pograniczu dwóch krain z punktu widzenia geograficzneg, historycznego, społecznego i gospodarczego. Jako obszar przygraniczny zawsze był narażony na agresje sąsiadów (Prusów, Krzyżaków, Niemców). W okresie przedwojennym przez miasto Mława przechodziła najkrótsza droga z Prus Wschodnich do Warszawy. Panstwo Polskie stworzyło na tym obszarze swoista mała ,,Linie Maginota”, która okazała sie bardzo przydatna w pierwszych dniach II wojny światowej.Północne Mazowsze stało się obszarem operacyjnym Armii „Modlin”, dowodzonej przez generała brygady Emila Przedrzymirskiego – Krukowicza. Głównym jej zadaniem miało być opóźnianie ruchów nieprzyjaciela na kierunku z Prus Wschodnich na Warszawę, Nidzicę, Modlin. Tędy oddziały niemieckie miały najkrótszą drogę z Prus do Warszawy. W pobliżu Mławy, w pasie działania 20 Dywizji Piechoty, dowodzonej przez pułkownika Wilhelma Lawicza-Liszkę – powstała tzw „Pozycja Mława” i „Pozycja Rzegnowo”. Na centralnym odcinku działania armii Modlin w pasie działania 20 DP wybudowano pozycję fortyfikacji polowej Mława. Przy ich planowaniu wykorzystano przeszkodę terenowa jaką były Wznie¬sienia Mławskie. Najbardziej dogodnym do obrony, był odcinek od wsi Tu¬rza Mała do wsi Rzęgnowo. Wykonano 55 bunkrów, linie okopów i inne fortyfikacje położone wzdłuż północnych stoków Wzniesień Mławskich i na otoczonej bagnami dolinie rzeki Mławki aż do Bagien Niemyje.
Własnie w tym miejscu 1 września na uderzyły siły niemieckie liczące ok. 44 tys. żołnierzy. Była to 1 Armia w składzie 11 i 61 DP oraz dywizja pancerna SS gen. Kempfa licząca 7,4 tys. żołnierzy i 160 czołgów. Pozycja Mławska była broniona przez 16.100 żołnierzy pod dowództwem płk. Franciszka Dudzińskiego. Niemcy próbowali początkowo ją zdobyć z marszu, gdy to się nie udało wprowadzili do walki wszystkie swoje siły.
Obrona pozycji mławskiej trwała 80 godzin i nie została przełamana przez Niemców. Odwrót wojsk polskich nastąpił na rozkaz dowódcy armii „Modlin”. W bitwie poległo ok. 1200 żołnierzy polskich, a ok. 1500 zostało rannych. Straty niemieckie były dużo większe: ok. 1800 zabitych i 4000 rannych i zaginionych. Do najbardziej krwawych walk należały próby przebicia pozycji w miejscowościach: Mławka, Piekiełko, Uniszki Zawadzkie oraz Kułakowo i Żaboklik.
Do dziś zachowało się w różnym stanie 55 obiektów żelbetonowych. Są to w większości jedno-
i dwustrzelnicowe kojce forteczne do ognia tradytorowego ckm oraz kilka zespołów fortyfikacji drewniano- ziemnej. Znaczna część obiektów znajduje się obecnie na obszrach leśnych i nie jest widoczna jak latach działań wojennych.
Poza typowymi okopami strzeleckimi i rowami dobiegowymi zachowały się również pozostałości po dwóch biernych schronach.
Pierwsze z zachowanych obiektów znajdują się przy drodze z Turzy Małej do Mławy. Zlokalizowany był tutaj duży punkt oporu (linia oporu II Batalionu Obrony Narodowej), w skład którego wchodziło 5 schronów, połączonych siecią wieloczłonowych okopów. Nieco dalej, nad drogą Mława – Lewiczyn wznosi się góra Chochołatka. Okopy tworzą na niej mały punkt oporu. Wzdłuż doliny Mławki znajduje się następnych 5 obiektów, które tworzyły linię obronną I i III Batalionu 78 PP.
Kolejne schrony usytuowane są przy drodze Mława- Działdowo. Obok pięciu obiektów zlokalizowanych po obu stronach drogi znajdował się także bierny schron obserwacyjny wybudowany na wzgórzu za główną linią obrony. Na odcinku drogi Mława – Dźwierznia znajdują się dwa punkty oporu zachowane w bardzo dobrym stanie. Pierwszy z nich zlokalizowany jest na Łysej Górze oraz u jej podnóża, drugi usytuowany jest na wzgórzu, na południowym brzegu Mławki. Przebiegały tędy stanowiska obronne III Batalionu 80 PP pod dowództwem majora A. Jaśkowskiego. Dodatkową blokadę drogi stanowić miała tzw. „Reduta Piekiełko”, składająca się z czterech obiektów, usytuowana po obu strona drogi Mława – Dźwierznia.
Kolejne trzy obiekty to odcinek łącznikowy. Kolejny to punkt oporu broniący szosy gdańskiej składał się z 6 obiektów ugrupowanych w dwie linie. We wrześniu 1939r., znajdowały się tutaj stanowiska obronne II Batalionu 80 PP, którego dowódcą był major Jędrzejczyk. Na jednym ze znajdujących się tutaj schronów zostało utworzone Mauzoleum Żołnierzy Września. Obok tego schronu zbudowano w 1964 roku Pomnik Piechura dobrze widoczny z drogi krajowej Warszawa - Gdańsk. Projektantami mauzoleum byli architekci Barbara i Andrzej Wachnowie.
Przy północnej krawędzi lasu znajdują się następne dwa bunkry, stanowiące kolejny odcinek łącznikowy. Dalsze cztery obiekty miały za zadanie obronę drogi Mława – Windyki, kolejne trzy to punkt oporu wokół Łysej Góry oraz wsi Sławogóra Stara. Stanowiły one odcinek umocnień I Batalionu 80 PP pod dowództwem majora J.B. Schlichtingera. Odcinek Mławski zamyka nieco większy schron, stojący na skraju bagna Niemyje. Otoczona bagnami, pozycja rzęgnowska jest nieco gorzej zachowana. Ze wzniesionych obiektów żelbetonowych zachowało się jedynie sześć. Dwa z nich posiadają nietypowe konstrukcje – pionowe i poziome listwy, które nie występują w innych obiektach.

Wstecz

Banery