Zabytki

Kościół p.w. Świętej Trójcy
  • kosciół p.w. Świętej Trójcy
Pierwszy kościół parafialny w centrum miasta został zbudowany przed 1426r. Gdy uległ zniszczeniu zbudowano w 1477 r. nową świątynię
Ratusz miejski w Mławie
  • Ratusz miejski, kościół Św.Trójcy i rynek z lotu ptaka
W roku 1544 Zygmunt I Stary zezwolił mieszczanom mławskim na wybudowanie ratusza. Po dwukrotnym pożarze w latach 1692 i 1776 odbudowany został pod koniec XVIIIw.
Kolej wąskotorowa
  • kolej wąskotorowa
  • -
Trasę kolejki wytyczono oraz realizację przedsiewziecia dokonano w okresie I wojny światowej.


Linia obronna z 1939 roku
Powiat Mławski leży na pograniczu dwóch krain z punktu widzenia geograficzneg, historycznego, społecznego i gospodarczego. Jako obszar przygraniczny zawsze był narażony na agresje sąsiadów (Prusów, Krzyżaków, Niemców)
  • Dzwonnica klasztoru w Ratowie-fot. Zbigniew Wawrzyński
Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ratowie wraz z pomieszczeniami i terenem poklasztornym wybudowano w latach 1735-1761.

Banery