Aktualności

  • Plakat
    • autor: Gerd Altmann z Pixabay

Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok - zapraszamy do debaty

W dniu 6 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę  Nr 906/2022 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok. Konieczność  ta wynika z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.). Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie  w zakładce – Programy, zamierzenia, sprawozdania oraz w Biurze Rady Powiatu.

https://www.bip.powiatmlawski.pl/3564,raport-o-stanie-powiatu-mlawskiego-za-2021-rok

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok głos mogą zabierać również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemnego zgłoszenia, popartego 150 podpisami najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który zostanie zwołana Sesja Rady Powiatu, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok.

XXXVI Sesja odbędzie się w dniu  30 maja 2022 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie.

Do pobrania

Wstecz

Banery