Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346 W Kosiny Bartosowe – droga krajowa Nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346 W Kosiny Bartosowe – droga krajowa Nr 7

Przebudowy dokonano na  odcinku około 700m, który stanowi ważne połączenie komunikacyjne miejscowości położonych w gminie Wiśniewo z drogą krajową nr 7.

Prace nad powstaniem inwestycji trwały od września do grudnia 2014 r. Inwestycja ta została wykonana dzięki zaangażowaniu Samorządu Powiatowego i Samorządu Gminnego oraz projektanta, wykonawcy i nadzoru budowlanego. Całkowity koszt inwestycji po przetargu wyniósł blisko 850 000,00 zł.   Powiat mławski przeznaczył  na tę inwestycję część środków pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa kwotę w wysokości 338 752,00 zł oraz środki własne w wysokości blisko 360 000,00 zł

W ramach porozumienia z Gminą Wiśniewo, Gmina z własnych środków wybudowała ciąg pieszo – rowerowy (lewa strona drogi o długości 497,50 mb) w miejscowości Kosiny Bartosowe przy drodze powiatowej za kwotę w wysokości około 150 000,00 zł.

Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowej nawierzchni, chodników i wybudowaniu odwodnienia poprawiła zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Wybudowany ciąg pieszo- rowerowy zapewni bezpieczeństwo poruszania się uczestników ruchu drogowego.

  • autor: Piotr Witkowski , data: 2015-02-26
  • -
  • -
  • -

Banery