Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I”.


Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane i podpisał dnia 19.02.2019 r. umowę z Wykonawcą firmą STRABAG SP. Z O.O na wykonanie robót budowlanych na kwotę 6.951.109,47zł . Termin realizacji do dnia 31.10.2019 r. Dnia 11.01.2019 r. Powiat złożył wniosek do Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych o dofinansowanie inwestycji  w kwocie 3 283 862,14 zł ”,  z rezerwy subwencji ogólnej, utworzonej w budżecie państwa. Dnia 19.02.2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę na wykonanie badań laboratoryjnych z Instytutem Badawczym Materiałów Budowlanych Sp. zo.o w Warszawie kwota 7.318,50zł, oraz z Panem Andrzejem Dusińskim na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na kwota 92.127zł. Dnia 11 marca rozpoczęto realizację inwestycji od oznakowania tymczasowego terenu robót. Następnie wykonano roboty związane z frezowaniem nawierzchni, rozbiórką podbudowy, wykonano odcinek kolektora deszczowego – ciśnieniowego, oraz częściowo usunięto kolizję z siecią gazową. Dnia 13 marca 2019 r. Powiat Mławski podpisał z Województwem Mazowieckim Anek nr4 do Umowy nr 2/UMWM/01/2018/RF/RF-II-EFRR/IR  z dnia 3 lutego 2018 r., w którym wprowadzono zmianę  wartości projektu do kwoty 7 050 554,97 zł i zmianę wkładu własny wnioskodawcy do kwoty 4 788 352,26 zł. Natomiast nie uległa zmianie wartości kosztów kwalifikowanych i wartość dotacji z Budżetu Województwa, która wyniosła 2 262 202,71 zł.  Dnia 31.05.2019 r. wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów o udzieleniu dofinansowania na powyższą inwestycję w kwocie 3 269 406,00 zł ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa. Dnia 18.06.21019 r. Miasto Mława przekazało środki w wysokości 942 584,00 zł. Łącznie na inwestycję pozyskano środki w wysokości: 6 474 192,71 zł. w tym: 2 262 202,71 zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego, 942 584,00 zł- Miasto Mława, 3 269 406,00 zł ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa. Ponadto Miasto Mława w ramach zadania własnego wykonało przebudowę infrastruktury podziemnej ( instalacja wodociągowa, sanitarna i punkty świetlne ) za łączną kwotę – 1 032 020,78 zł. Dnia 12.09.2019 r. dokonano odbioru inwestycji i dnia 18.09.2019 r. uzyskano Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

 

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2019-09-27
  • przebudowa skrzyżowania ulic Lelewela i Sienkiewicza na rondo
  • przebudowa ulicy Lelewela
  • przebudowa ulicy Lelewela
  • przebudowa skrzyżowania ulic Lelewela i Sienkiewicza na rondo

Banery