Telefony do starostwa

Telefony do starostwa

Telefony do starostwa

Numer telefonu

Numer wew.

Wydziały i biura Starostwa

 +48 23 655-29-00

 +48 23 654-34-09

311

Sekretariat

 +48 23 655-26-22

313

Sekretariat - FAX

 +48 23 655-33-77

327

Sekretarz Pow. Mławskiego

 +48 23 655-29-06

364

Przewodniczący Biura Rady Pow. Mławskiego

 +48 23 654-96-21

317

Kierownik Biura Rady Pow. Mławskiego

 +48 23 654-96-21

317

Biuro Rady Pow. Mławskiego

+48 23 655-29-10

320

Skarbnik Powiatu Mławskiego - Wydział Finansowo-Budżetowy

+48 23 655-29-07

322

Wydział Finansowo-Budżetowy - Z-ca dyr.

 +48 23 654-30-75

321

Wydział Finansowo-Budżetowy

 +48 23 655-29-14

312

Radcy Prawni

 +48 23 655-29-01

344

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

+48 23 655-29-02

314

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – Stowarzyszenia, fundacje, Biuro rzeczy znalezionych

 +48 23 655-29-03

315

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

+48 23 655-29-03

315

Starszy Inspektor ds BHP

 +48 23 655-22-13

361

Informatycy

+48 23 655-29-08

332

Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

+48 23 654-33-85

-

Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych- KPPSP w Mławie

 +48 23 655-29-09

318

Dyr. Wydz. Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska

 +48 23 655-29-13

350

Wydz. Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska - Budownictwo

+48 23 654-33-11

351

Wydział Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska - Budownictwo

+48 23 655-29-81

326

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska – Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji

+48 23 655-29-18

323

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska - Promocja

+48 23 655-29-05

330

Za-ca Dyr. Wydz. Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

+48 23 655-29-04

331

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa  i Środowiska – Dział Rolnictwa i Środowiska

+48 23 655-32-80

324

Dyr. Wydz. Edukacji  i Zdrowia

+48 23 655-29-82

325

Z-ca Dyr. Wydz. Edukacji  i Zdrowia

+48 23 654-36-66

370

Wydział Edukacji i Zdrowia - Oświata

+48 23 655-29-12

360

Wydział Edukacji  i Zdrowia – PFRON, Organizacje pozarządowe i pomoc społeczna

+48 23 655-26-64

380

Dyrektor Wydz. Geodezji, Katastru i G.N.

 +48 23 655-25-41

(Tel./Fax)

387

Wydział Geodezji, Katastru i G.N - Kierownik Pow. Ośr. Dok. Geod. i Kart. -

+48 23 655-07-97

381

Wydział Geodezji, Katastru i G.N. - Ewidencja gruntów gm.: Strzegowo, Szreńsk, Radzanów, Dzierzgowo, Stupsk, Wiśniewo, Szydłowo

+48 23 655-09-21

+48 23 655-43-65

382

248

Wydział Geodezji, Katastru i G.N. - PODGiK

+48 23 654-20-68

384

Wydział Geodezji, Katasrtu i G.N. - ZUD, ochrona gruntów

+48 23 654-58-28

385

Wydział Geodezji, Katastru i G.N. - Ewidencja gruntów gm.: Mława, Wieczfnia Kościelna, Lipowiec Kościelny, gospodarka nieruchomościami

+48 23 655-29-16

340

Dyr. Wydz. Komunikacji

+48 23 654-20-84

347

Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy, Instruktorzy Nauki Jazdy

+48 23 655-29-17

341

Wydział Komunikacji- Rejestracja Pojazdów, Transport Publiczny

+48 23 653-15-56

349

Wydział Komunikacji – Transport drogowy i usuwanie pojazdów

+48 23 654-34-41

342

Wydział Komunikacji - Rejestracja Pojazdów, Wydawanie dowodów rejestracyjnych - sala operacyjna

+48 23 655-34-24

345

Punkt Informacyjny- Wydział Komunikacji

+48 23 655-34-26

346

Wydział Komunikacji - Kasa

+48 23 655-09-45

386

Obsługa

  • autor: Agnieszka Araszkiewicz

Banery