wykaz zabytków - nieruchomości

WYKAZ  ZABYTKÓW  NIERUCHOMYCH  ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ  NA OBSZARZE POWIATU MŁAWSKIEGO

 

Gmina Mława

 • Ratusz z XVIII w.
 • Bank przy ul. Lelewela 6 (budynek bankowo-mieszkalny, garaż, ogród);
 • Kamienica na pl. 1 Maja 7, mur o wystroju secesyjnym z pocz. XX w.
 • Budynek przy ul. Reymonta 2;
 • Dom przy ul. Długiej 7 w wewnętrznym obrysie murów;
 • Dom przy ul. Stary Rynek 6 - secesja 1901 r.;
 • Dom przy ul. Żeromskiego 4 - secesja 1900-1905;
 • Dom przy ul. Żeromskiego 5 z XX w. wraz z pozostałościami stałego wyposażenia (stolarka, balustrady, posadzki klatki schodowej, piece, rozety sufitowe);
 • Dom przy ul. Żwirki i Wigury 11 - secesja 1900-1905;
 • Dom przy  ul. Żwirki 34 z ok. 1923-25 r. wraz z działką, na której się znajduje oraz obecne ogrodzenie od strony ul. Żwirki;
 • Budynek dawnego więzienia przy ul. Narutowicza 3- obecnie Archiwum Państwowe  M. St. Warszawy oddział w Mławie;
 • Dawny Spichlerz przy ul. Warszawskiej 44 (drewniany)  z XVIII w. tzw. Lelewelówka;
 • Hala targowa przy ul. Żwirki 22 z 1912 r.(dawne jatki);
 • Mławska Kolej Dojazdowa – Przestrzenny układ komunikacyjny ;
 • Park położony między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Wyspiańskiego z 1880 r.;
 • Dawna szkoła (pensja) ul. Sienkiewicza 4 początek XX w. ;
 • Dawna poczta ul. Reymonta 1 koniec XIX w. początek XX w.;
 •  Dom mieszkalny ul. Dworcowa 6 przełom XIX w. ;
 • Budynek przychodni lekarskiej ul. Rynkowa 3 XX w. ;
 • Budynek ul. Stary Rynek 5 budynek mieszkalny koniec XVIII w. ;
 • Budynek ul. Stary Rynek 16 budynek mieszkalno – handlowy koniec XVIII w. ;
 • Budynek ul. Warszawska 51 dom mieszkalny koniec XIX w.

 

Gmina Dzierzgowo

 • Park podworski, krajobrazowy z XIX w. - m. Dzierzgówek;
 • Cmentarzysko wielokulturowe - m. Łączyno Stare;
 • Drzewostan z I poł. XIX w. otaczający dawny Dwór - m. Rzęgnowo;
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne - m. Tańsk Przedbory.

 

Gmina Lipowiec Kościelny

 • Zespół podworski :dwór murowany z 1914 r., park krajobrazowy  -  m. Krępa;
 • Park podworski, krajobrazowy z XVIII/XIX w. o pow. 1.8 ha - m. Lewiczyn;
 • Park z aleją dojazdową – m. Lipowiec Kościelny;
 • Zespół podworski: ruiny dworu murowanego z I poł. XIX w., park  -  m. Zawady.

 

Gmina Radzanów

 • Grodzisko wczesnośredniowieczne X - XII w. – m. Radzanów;
 • Zespół podworski: dwór, ogród – m. Zgliczyn Glinki;
 • Synagoga mur., 1875-1904 – m. Radzanów;
 • Zespół sakralny z XVIII w.: kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza , klasztor, dzwonnica przy kościele – m. Ratowo:
 • Kościół filialny pw. NMP z XVIII w. wraz z otaczającym drzewostanem (m. Bońkowo Kościelne),
 • Kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu, wzniesiony w latach 1926 – 1932, wg. Projektu Stefana Szyllera, wraz z otaczającym go cmentarzem – m. Radzanów:
 • Wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu – m. Radzanów.

 

Gmina Strzegowo

 • Park podworski, krajobrazowy,   z pocz. XX w. – m. Drogiszka;
 • Park krajobrazowy wraz  z aleją dojazdową - m. Radzimowice;
 • Zespół podworski: dwór murowano-drewniany  z ok. 1865 r., młyn wodny drewniany z 1862 r., park z XIX w. - w m. Unierzyż;
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne z XI w. – m. Unierzyż;
 • Zespół podworski : dwór murowany, park z XIX w. – m. Unikowo.

 

Gmina Stupsk

 • Zespół podworski: dwór murowany, stajnia, park z XIX/XX w. - m. Dąbek;
 • Park podworski, krajobrazowy z pocz. XX w. – m. Krośnice;
 • Park krajobrazowy z pocz. XX w. – m. Morawy;
 • Park podworski krajobrazowy z II poł. XIX w. – m. Stupsk;
 • Sad dworski, stawy – z II poł. XIX w. – m. Stupsk;
 • Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich – Stupsk;
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne wraz z przylegającym podgrodziskiem – Stupsk;
 • Zespół podworski: (dwór drewniany, park krajobrazowy z XIX w.) – m. Wola Szydłowska;
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne z XI w. – m. Wola Szydłowska;
 • Zespół podworski (pozostałości): rządcówka murowana z XX w., park krajobrazowy z II poł. XIX w., 2 aleje dojazdowe, sad – m. Wyszyny Kościelne;
 • Cmentarzysko wczesnośredniowieczne XI w. w m. Wyszyny Kościelne.

 

Gmina Szreńsk

 • Wiatrak – m. Rochnia;
 • Zespół podworski: dwór murowany z 4 ćw. XIX w. oraz park i ogród dworski – m. Miączyn Mały;
 • Zamek późnogotycki (ruiny), XVI w. wraz z najbliższym otoczeniem parkowym w m. Szreńsk;
 • Wiatrak „Koźlak” wraz z urządzeniami przemiałowymi – m. Szreńsk.

 

Gmina Szydłowo

 • Park  podworski – m. Nosarzewo Borowe;
 • Zespół podworski: dwór murowany, ogród podworski – m. Piegłowo;
 • Dwór wraz z pozostałościami parku z II poł.  XIX w. – m. Szydłówek;
 • Cmentarz wojenny z 1915 r. – Nosarzewo Borowe.

 

Gmina Wieczfnia Kościelna

 • Grodzisko wczesnośredniowieczne  wraz z podgrodziem – m. Grzebsk;
 • Osada wczesnośredniowieczna i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – m. Grzebsk;
 • Park podworski z XVIII w. – m. Grzebsk;
 • Dwór, park z XIX w. – m. Uniszki;
 • Schrony bojowe z 1939 r.

 

Gmina Wiśniewo

 • Cmentarzysko wczesnośredniowieczne – m. Bogurzyn;
 • Zespół dworski : dwór murowany z XIX w oraz  otaczający go park – m. Bogurzyn;
 • Zespół dworski: dwór murowany z XX w oraz otaczające go pozostałości parku k. XIX w. – m. Kosiny Stare;
 • Pozostałości parku dworskiego z ok. 1900 – m. Wiśniewo;
 • Cmentarz wiejski przykościelny – m. Wojnówka;
 • Cmentarz Parafialny rzymsko – katolicki, II poł. XIX w – m. Żurominek Kapitulny.

 

 • autor: Chyczewska Marlena , data: 2015-09-08

Banery