Aktualności

Uroczyste otwarcie w Dozinach

Wczoraj (26 marca br.) w Dozinach (gm. Szreńsk) miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4640 W oraz przebudowie mostu o JNI 01005639 w m. Doziny.

Na otwarciu byli przedstawiciele władz parlamentarnych, władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy i kierownicy wydziałów starostwa, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciel duchowieństwa oraz mieszkańcy powiatu.

- Kolejny dzień, kolejne otwarcie, mamy to! Ta inwestycja była bardzo potrzebna, nie można by jej było zrealizować bez środków finansowych z zewnątrz, całkowita wartość inwestycji to ponad 20 milionów złotych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom. Dziękuję radnym powiatowym, radnym gminnym, naszym przedstawicielom w parlamencie. Chciałbym też podziękować za współpracę władzom Gminy Szreńsk. Dziękuję wykonawcy, projektantowi, pracownikom starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg. Dziękuję Panu Piotrowi Witkowskiemu, który ma wielkie zasługi w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Dziękuję wam wszystkim. Bez was by się to nie udało. – powiedział starosta Jerzy Rakowski.

- Ta inwestycja jest niezmiernie ważna dla mieszkańców Gminy Szreńsk. Dziękuję władzom powiatu mławskiego, panu staroście, zarządowi oraz radzie powiatu mławskiego. Jako gmina również dołożyliśmy swoją cegiełkę finansową, ale to decyzje i zaangażowanie samorządu powiatowego były tu kluczowe. Ta inwestycja jest przykładem dobrej współpracy między samorządami, dla dobra mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy się do niej przyczynili – powiedział wójt gminy Szreńsk, Marek Nitczyński.

Na dobre owoce współpracy wskazali również przedstawiciele władz parlamentarnych.

- Ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie determinacja wielu ludzi. Dziękuję władzom samorządów, dziękuję państwu radnym, dziękuję pani sołtys, że wsłuchali się państwo w głos mieszkańców. Niech ta inwestycja służy dobru ogółu – powiedziała poseł Anna Cicholska.

- To jest kolejny, wielki dzień w powiecie mławskim, kolejna inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. Inwestycja – można powiedzieć – rekordowa. Ponad 20 milionów złotych to imponująca kwota. Gratuluję wszystkim zaangażowanym – powiedział senator Krzysztof Bieńkowski.

Przemówienie wygłosili również radni powiatowi – Witold Okumski i Barbara Stańczak.

- Jestem dumny, że wspólnie z koleżanką Barbarą udało nam się przekonać radę do zrealizowania tego zadania, tak ważnego dla mieszkańców gminy Szreńsk. Naszym celem, jako samorządowców, jest to, żeby środki samorządu i środki zewnętrzne były kierowane do wszystkich wspólnot, aby wszędzie tworzyć dobre warunki dla mieszkańców – powiedział Witold Okumski, radny powiatu mławskiego.

- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, a użytkownikom tej drogi życzę bezpiecznej jazdy – powiedziała Barbara Stańczak, radna powiatu mławskiego.

Po przemówieniach ks. mgr Wojciech Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Św. Doroty w Bogurzynie poprowadził wspólną modlitwę i pobłogosławił inwestycję.

W ramach inwestycji na odcinku o długości 2200 m zrealizowano poszerzenie drogi do 7 m, wzmocniono jej konstrukcję oraz wykonano nową nawierzchnię SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa). W miejscowości Doziny wykonano obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, dwie zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi, parkingi o podłużnym parkowaniu, przejścia dla pieszych z wyspami oraz wyspy spowalniające ruch na wlotach i wylotach drogi. Ponadto w obszarze zabudowanym zostało uzupełnione oświetlenie wraz z oświetleniem przejść dla pieszych. Wykonano również odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym oraz na odcinku szlakowym w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami. W ramach realizacji zadania został także przebudowany istniejący obiekt mostowy na rzece Sewerynce. Dokonano również wykupu gruntów.

Celem realizacji tego zadania była poprawa bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego (szczególnie dla rowerzystów i pieszych) oraz podniesienie znaczenia dla spójności sieci dróg poprzez poprawę połączeń lokalnych dróg z drogami wyższej kategorii, włącznie z wybudowaną drogą S7. Przebudowana droga stanowi, bowiem połączenie z siedzibami gmin Szreńsk i Radzanów oraz prowadzi ruch w kierunku Bieżunia, Sierpca, Raciąża i Płocka.

Źródłami finansowymi zadania są:

 Polski ładDofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

14 250 000,00 zł

Pomoc finansowa Gminy Szreński: 1 025 000, 00 zł

Wkład własny Powiatu Mławskiego: 5 371 077, 50 zł

Całkowita wartość zadania: 20 646 077, 50 zł  • Otwarcie drogi w Dozinach (20)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (22)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (18)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (17)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (16)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (15)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (14)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (13)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (12)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (11)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (10)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (9)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (8)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (7)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (6)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (5)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (4)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (3)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (2)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (1)
 • Otwarcie drogi w Dozinach (21)
 • autor: Mateusz Przybyszewski, data: 2024-03-29

Wstecz

Banery