Aktualności

Aktualizacja prac postępujących w ramach inwestycji Liberadz –Doziny

Aktualizacja prac postępujących w ramach inwestycji Liberadz –Doziny

W ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny odcinek od km 24+250,00 do km 26+443,00” wykonywane są następujące czynności dotyczące robót budowlanych, w który w skład wchodzi przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i odwadniające, fundamentowanie dróg, instalowanie znaków drogowych oraz roboty w obrębie chodników, fundamentowania dróg i kształtowania terenów zielonych, zrealizowanie są niemal w 22%. Jeśli chodzi o prace w obrębie sieci kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, melioracyjne i instalacyjne) realizowane są w 78%. W ramach zadania Wykonawca zabezpiecza przebudowę sieci telefonicznej wraz z budową kanału technologicznego (ponad 90%), oraz  przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na październik 2023 roku.

Wkład własny Powiatu wynosi 6 109 298. 50 zł w tym pomoc finansowa Gminy Szreńsk w kwocie 1 050 000,00 zł.

Tytuł zadania:  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”

Całkowita wartość zadania: 20 359 298, 50 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 14 250 000,00 zł

Całość zadania zrealizowana jest w 36 %

Opracowała: Magdalena Kolendo Starostwo Powiatowe w Mławie

 

 

 

Wstecz

Banery