Aktualności

Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dwóch zadań drogowych

Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dwóch zadań drogowych

W poniedziałek 15 maja w Opinogórze Górnej podpisaliśmy 2 umowy o udzieleniu Powiatowi Mławskiemu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg w Kuklinie i w miejscowości Szpaki. Pomoc łączna na te dwie inwestycje wynosi 4 150 000 zł.   

W podpisaniu umów uczestniczyli ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego Marszałek Adam Struzik a w imieniu Powiatu Mławskiego Starosta Mławski Jerzy Rakowski, Wicestarosta Krystyna  Zając przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mławskiego Marioli Rostkowskiej.

Pierwsze z zadań tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w miejscowości Kuklin” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego. W ramach prac droga o łącznej długości 1639,79 m ma być poszerzona do 6 m na odcinkach szlakowych i do 7 m na odcinku zabudowanym. Przewidziane jest wzmocnienie jej konstrukcji i położenie nowej nawierzchni. Ponadto na terenie zabudowanym w Kuklinie wykonany zostanie obustronny chodnik o szerokości 2 m i długości 1074,79 m. Wybudowane zostaną też nowe zatoki autobusowe. Zaplanowane są przejścia dla pieszych wraz z elementami odblaskowymi (tzw. Kocimi oczkami).

Rozbudowa drogi pozwoli na bezpośrednie połączenie z węzłem „Mława Północ” drogi ekspresowej S7, co podniesie spójność i przejezdność systemu drogowego obszarów wiejskich i zwiększy dostępność do lokalnych i regionalnych ośrodków społeczno-gospodarczych. Poprawi warunki dowozu dzieci i młodzieży do szkół i uczelni. Realizacja zadania wpłynie również na rozwój mobilności zawodowej mieszkańców. Pozwoli to na zmniejszenie bezrobocia i poprawę jakości życia mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna.

Planowany koszt inwestycji to 7 500 000,00 zł

Z czego:

- 4 mln zł – z budżetu Województwa Mazowieckiego

- 1 750 000 zł - udział finansowy Gminy Wieczfnia Kościelna

- 1 750 000 zł – wkład własny powiatu

Planowany okres realizacji to lata 2023 – 2024 r.

Natomiast druga inwestycja dofinansowana z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318 W Grudusk – Szpaki – Szumsk w miejscowości Szpaki” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie realizowana poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki niewiązanej z kruszywem na powierzchni 4 306,50 m2 i długości 999 m zlokalizowanego na terenie Gminy Dzierzgowo.

Planowany termin realizacji październik 2023 r.

Planowany koszt zadania to 502 367,66 zł

Z czego:

- 150 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego

  • 352 367,66 zł – wkład własny Powiatu

Opracował Tomasz Bielski Starostwo Powiatowe w Mławie

 

Wstecz

Banery