Aktualności

  • Wnioski
    • autor: athree23 z Pixabay

Można ubiegać się o dotacje w programie Interreg Europa

Program Interreg Europa to doskonała szansa dla organizacji zainteresowanych współpracą międzyregionalną i rozwojem swojego regionu. Dzięki programowi można pozyskać finansowanie na realizację projektów m. in. z zakresu ekologii, cyfrowej transformacji oraz zwiększenia spójności regionów. Zachęcamy do korzystania z tej szansy i składania wniosków w drugim naborze. Pamiętaj, że termin składania wniosków rozpoczyna się 15 marca i upływa 9 czerwca 2023 roku. Nie zwlekaj i zacznij już teraz pracować nad swoim projektem!

Poniżej kilka istotnych informacji związanych z drugim naborem wniosków:

1.  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało wersje pomocnicze dokumentów dotyczących drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na stronie internetowej: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/drugi-nabor-wnioskow-interreg-europa-2021-2027-polskie-wersje-dokumentow/

 

2.      28 marca odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa. Podczas wydarzenia będzie można uzyskać wiele przydatnych informacji na temat drugiego naboru wniosków. Rejestracja na wydarzenie jest dostępna pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-informacyjne-na-temat-drugiego-naboru-wnioskow-w-programie-interreg-europa-2021-2027/

 

3.      Od 1 marca 2023 roku wnioskodawcy wiodący mają możliwość skonsultowania swoich pomysłów na projekty ze Wspólnym Sekretariatem. Konsultacje są dostępne w języku angielskim: w trybie online, pisemnie lub osobiście, lub podczas wydarzeń na temat naboru. Można ubiegać się tylko jeden raz o konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem podczas trwania naboru. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu w zakładce „Ask for feedback”: https://www.interregeurope.eu/ask-for-feedback

Kto kwalifikuje się do finansowania?

W każdym projekcie wymagany jest udział instytucji z co najmniej 3 państw uczestniczących, z których co najmniej 2 jest beneficjentami z państw członkowskich UE. Dodatkowo partnerzy muszą pochodzić z 3 lub 4 (w zależności od warunków naboru) różnych stref geograficznych programu (Północ, Południe, Wschód, Zachód). Wskazanie jest zaangażowanie w projekt przedstawicieli szczebli decyzyjnych i wykonawczych, adekwatnych do wagi podejmowanych działań.

O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in.:

        władze i instytucje publiczne,

        dostawcy i odbiorcy usług,

        ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,

        instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,

        organizacje pozarządowe.

Współpraca międzynarodowa to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i rozwoju swojej organizacji. Dołącz do grona beneficjentów programu Interreg Europa i zrealizuj swoje projekty już teraz!

Cała oferta programu dostępna jest na stronie: https://www.interregeurope.eu/

  • autor: Rafał Woźnowski Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, data: 2023-03-17

Wstecz

Banery

baner toplayer
Kartka wielkanocna