Aktualności

  • PLAKAT
    • autor: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło konkursy: Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - po raz kolejny ogłosiło dwa niezwykle ważne społecznie konkursy: Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D. Obie inicjatywy mają ogromne znaczenie w promowaniu aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także w przełamywaniu stereotypu ukazującego te osoby jako skazane na bezradność. Przede wszystkim zaś oba konkursy pozwalają docenić tych, którzy swoją postawą pokazują, że ich słabości mogą stać się ich siłą i nowymi możliwościami.

W przypadku konkursu Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek jest to już czwarta edycja. To regionalna wersja inicjatywy znanej wcześniej na południu Polski jako Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek. Sam tytuł nawiązuje do angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Dzięki przeniesieniu konkursu na grunt naszego województwa, docenionych zostało już 16 kobiet, a dziesiątki kolejnych miały okazję pokazać swoją nietuzinkowość.

Mazowiecki Gentleman D. ma już swoją drugą edycję. To nasza autorska propozycja przeznaczona dla mężczyzn {Gentleman Disabled). Jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska, by zauważać i doceniać również mężczyzn z niepełnosprawnościami oraz tych działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Celem obu konkursów jest uhonorowanie kobiet i mężczyzn wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promocję ich postaw. Konkursy zwiększają świadomość społeczną na temat wkładu osób z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza.

W każdym konkursie zaplanowanych jest sześć kategorii: „Dobry Start” - kategoria dla dziewcząt i kobiet oraz chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet i mężczyzn działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” - kategoria dla kobiet i mężczyzn działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” - kategoria dla kobiet i mężczyzn działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe" - kategoria dla kobiet i mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” - kategoria specjalna dla kobiet i mężczyzn pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W każdej z nich wybierani są odpowiednio laureatka i laureat.

Co ważne - kandydatki i kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl.

To Państwo znakomicie wiecie, które osoby z obszaru, na którym Państwo działacie, zasługują na ten zaszczytny tytuł. Zachęcam więc do rozpropagowania konkursu - zgłaszania osób, które będą chlubą Państwa samorządu, a dla których udział w konkursie może stać się ważnym momentem zauważenia i docenienia ich godnej podziwu postawy życiowej.

 

  • autor: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, data: 2023-03-15

Wstecz

Banery

baner toplayer
Kartka wielkanocna