Aktualności

  • Dostaliśmy pieniądze na działalność Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego
    • autor: Tomasz Bielski

Dostaliśmy pieniądze na działalność Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

Dostaliśmy pieniądze na działalność Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

18 stycznia br. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych opublikowało listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r., wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Powiatowi Mławskiemu przyznano prawie 930 tyś zł  dofinansowania na działalność PCOM.

Na Mazowszu tego typu wsparcie finansowe na realizację zadania w 2023 r., w przedmiocie wspomnianego wyżej programu, w zakresie Modułu II, tj. funkcjonowanie centrum otrzymały 2 powiaty i jedna gmina tj. Powiat Mławski, Powiat Lipski, Gmina Zaręby Kościelne. W ramach pozyskanych funduszy, wymienione wcześniej samorządy przeznaczą je łącznie na opiekę nad 66 dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem, traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w ramach pobytu dziennego – dla 38 osób oraz pobytu całodobowego – dla 28 osób).

Środki jakie otrzymała nasza jednostka sięgają 927 816,00 zł. A udział środków własnych planowany jest w kwocie 299 500 zł. W naszej placówce w Mławie mają zapewniony pobyt 22 osoby w tym 2 całodobowo. Powiatowe Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Mławie swoją działalność rozpoczęło od 01.01.2022 r. Od początku funkcjonowania placówki ma ona komplet uczestników. W roku 2022 z jej usług skorzystały w sumie 54 osoby w tym 43 osoby na pobyt dzienny i 11 osób na pobyt całodobowy. Uczestnikom zapewniona jest  pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, są organizowane różnego rodzaju zajęcia manualne, treningi kulinarne, treningi higieniczne, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, jak również zajęcia muzyczne, czytelnicze, umysłowe. Uczestnicy bardzo chętnie korzystają z zajęć z rehabilitantem . najczęściej są to grupowe ćwiczenia ogólnousprawniające, terapie indywidualne – rehabilitacja i fizjoterapia, relaksacja, rekreacja. Mają także pomoc i wsparcie pielęgniarki. Podopieczni mają w jednostce zapewnione poczucie bezpieczeństwa, czują się w niej, jak jedna wielka rodzina, wspierają się wzajemnie, mają też świadomość, że są zaopiekowani i zadbani.

 

 

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-23

Wstecz

Banery