Aktualności

 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski

Rozpoczął się II etap robót

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Prace nad budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie postępują. W tej chwili mamy początek robót związanych z II etapem

W chwili obecnej rozpoczął się II etap robót przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Aktualnie trwają prace obejmujące pierwszą część  II etapu inwestycji, czyli wykonanie dachu wraz z konstrukcją, stolarkę, posadzki i podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne. Prace te mają być ukończone 30 maja 2023. Do chwili obecnej wykonana została więźba dachowa drewniana, rozpoczęto prace związane z położeniem dachu  nad salą gimnastyczną. Prowadzone są też prace dekarskie , została również rozłożona wełna, docieplenie i aktualnie wykonywane jest pokrycie z papy.  Poza tym, rozpoczęte też zostały działania dotyczące wykonania wentylacji na pomieszczeniach socjalnych i technicznych, min. w trakcie są  rozprowadzane rury wentylacyjne. Wykonano także szereg robót  związanych  z instalacją, min. instalacja deszczowa zewnętrzna oraz  instalacja sanitarna zewnętrzna. W tym tygodniu jeszcze będzie realizowane podłączenie przyłącza gazowego od budynku szkoły do kotłowni. Rozpoczną się też prace związane z instalacją elektryczną wewnętrzną.

Natomiast część druga przewiduje m.in. położenie tynków i okładzin zewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej , jak również zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej , a ponadto wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej i grzewczej . Dodatkowo, zamontowane zostaną stojaki na rowery i zagospodarowany terenu. Inwestycja ma być ukończona 30 października 2023 roku.

 Na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).  Otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto, dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu  wyniósł1 513 419,80 zł.

 Całkowity koszt inwestycji to 11 704 677, 53 zł.

 

 

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19

Wstecz

Banery