Aktualności

  • PLAKAT

Gdzie i kto w 2023 roku może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów takowej pomocy. Osoby fizyczne do oświadczeń nie muszą dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

Nieodpłatna pomoc obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Zasady uzyskania tej formy pomocy  dostępne są w linku na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/3058,informacja-dla-osob-fizycznych-prowadzacych-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-niezatrudniajacych-innych-osob-w-ciagu-ostatniego-roku-ktore-chca-skorzystac-z-nieodplatnych-porad

W ramach pomocy można również skorzystać z mediacji. Mediację można stosować we wszystkich spornych sprawach prowadzonych w procedurze cywilnej tj. sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych kwestiach spornych. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to mediacja może okazać się pomocna w przypadku określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Przy pomocy mediacji można ustalić wysokość oraz sposób wypłacania alimentów. Mediator może pomóc rozwodzącym się małżonkom w uporządkowaniu ich spraw majątkowych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego) albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Wówczas wymagane jest złożenie do Starosty wniosku o uzyskanie pmocy prawnej:  https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,28760,wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-pdf.pdf  Zdjęcie wniosku można przesłas na adres email: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 655 29 03

Od 1 stycznia 2023 roku bezpłatną pomoc prawną można uzyskać, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu 655 29 03, od poniedziałku do piątku w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 oraz w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w każdy poniedziałek w godzinach 9 - 13;

Urzędzie Gminy Wiśniewo w każdy wtorek w godzinach 9:30 - 13:30;

Urzędzie Gminy Dzierzgowo w każda środę w godzinach 7:30 - 11:30;

Urzędzie Gminy Stupsk w każdy czwartek w godzinach 7:30 - 11:30 oraz

w Urzędzie Gminy Strzegowo w każdy piątek w godzinach 12 - 16.

 

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy znajduję na stronie Biuletynu informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod linkiem: 

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2314,nieodplatna-pomoc-prawna

  • data: 2023-01-16

Wstecz

Banery