Aktualności

OFERTA REALIZACJI ZADANIA pn. „Festyn Świąteczny”

OGŁOSZENIE – OFERTA REALIZACJI ZADANIA pn. „Festyn Świąteczny”.

 Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm..) Starosta Mławski informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1788,oferty-i-wyniki-ofert-zlozonych-poza-otwartym-konkursem?tresc=32791

 na stronie internetowej www.powiatmlawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mławie  została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Festyn Świąteczny” zgłoszona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja z siedzibą w 06-458 Niedzbórz 1

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Starosta Mławski prosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 28.11.2022r. pocztą elektroniczną na adres organizacje@powiatmlawski.pl lub pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Edukacji i Zdrowia

Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

Wstecz

Banery