Aktualności

  • Dworzec w Warszawie, 1913
    • autor: Źródło. Domena publiczna

15 listopada 1902 roku - Uruchomienie Kolei Warszawsko-Kaliskiej

15 listopada 1902 roku została oddana do użytku szerokotorowa linia kolejowa łączącą Warszawę z Kaliszem. Realizatorem całości przedsięwzięcia było Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Cztery lata później trasę włączono w system kolei pruskich i powiązano z odcinkiem normalnotorowym Kalisz – Nowe Skalmierzyce. Tak w owym czasie uruchomienie trasy relacjonował na swych łamach „Kurier Warszawski”:
„O godzinie 8-ej rano wyprawiono w kierunku Kalisza pierwszy pociąg osobowo-towarowy linii kaliskiej, składający się z siedmiu wagonów. Osobowych cztery typu pulmanowskiego, w tym jeden mieszany, pierwszej i drugiej klasy, jeden wagon drugiej klasy i dwa trzeciej klasy. […] Pociąg prowadzili nadkonduktor Kostenko i maszynista Łebkowski, z pomocnikiem Żmudzkim. Pociąg żegnali: Prezes Rady Zarządzającej Towarzystwa baron Leopold Kronenberg i dyrektor kolei inż. Rydzewski. W Łodzi tłumy publiczności. Z Łodzi i Sieradza telegrafują iż tłumy osób z radością witają pierwszy pociąg dążący do Kalisza. Pociąg był tak przeładowany, że w Zduńskiej Woli dodano wagon […]”.

Kolei Kaliska skróciła czas podróżowania z terenu zaboru rosyjskiego do miejscowości położonych w zaborze pruskim oraz wpłynęła w zasadniczy sposób na ułatwienia w wymianie handlowej między Królestwem Polskim a innymi obszarami Cesarstwa Rosyjskiego. W 1918 roku wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, Kolej Kaliska przeszła w stan posiadania Polskich Kolei Państwowych, będąc do 1922 roku głównym połączeniem między ziemiami dawnego zaboru pruskiego a terenami byłego Królestwa Kongresowego. Po uruchomieniu w latach 20. XX wieku linii Kutno – Strzałkowo, ranga połączenia stopniowo malała.

  • autor: Źródło Muzeum Historii Polski, data: 2022-11-15

Wstecz

Banery