Aktualności

  • Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT na  ćwiczeniu KOP-22
    • autor: Elżbieta OBRĘBSKA Rzecznik Prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT na ćwiczeniu KOP-22

W dniach 16-18 września ponad 800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wzięło udział w ćwiczeniach taktycznych KOP-22 w strefie przygranicznej z Białorusią. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT wykonywali zadania z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz współdziałali ze Strażą Graniczną. 

KOP-22 jest jednym z większych tegorocznych przedsięwzięć szkoleniowych, które odbywało się w strefie przygranicznej z Białorusią. W ćwiczeniu wzięło udział ponad 800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych. Z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, w zajęcia taktyczne zaangażowani byli żołnierze z 52 batalionu lekkiej piechoty z Komorowa.

Wspólne szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z wojskami operacyjnymi było konsekwencją działań, jakie od ponad roku prowadzono w ramach wsparcia Straży Granicznej na naszej wschodniej granicy. Wpisują się one ponadto w zadanie, jakie Terytorialsi noszą na ramieniu – są zawsze blisko swoich lokalnych społeczności, są zawsze gotowi, by strzec granic naszego kraju.

Głównym założeniem ćwiczenia KOP-22 było uwzględnienie zdobytego doświadczenia w zweryfikowaniu nowych rozwiązań taktycznych i technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z Białorusią.

 Dla żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT była to okazja do przeszkolenia się z zakresu organizacji ochrony granicy państwowej, jak również do doskonalenia procedur reagowania i współpracy służb mundurowych. Do elementów szkoleniowych należało m.in. przygotowywanie posterunków obserwacyjnych, prowadzenie patroli pieszych i kołowych we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, a także poszukiwanie osób z wykorzystaniem grupy K-9. W ramach działań przeciwdywersyjnych przećwiczono działania pościgowe, obronę infrastruktury krytycznej oraz dozorowanie terenu.

Ćwiczenie realizowano niezależnie od sił i środków zaangażowanych obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Żołnierze WOT niezmiennie wykonują swoje planowe zadania związane z ochroną granicy.

***

DOŁĄCZ DO NAS!


WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-60 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.
Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi obywatelstwo polskie, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.
O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno osoby, niepełniące do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści.  Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT jest doskonałą szansą na połączenie życia rodzinnego, zawodowego z możliwością służby dla Polski.

  • autor: Elżbieta OBRĘBSKA Rzecznik Prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, data: 2022-09-29

Wstecz

Banery