Aktualności

  • Plakat
    • autor: gov.pl

Europejski Tydzień Mobilności - ETM

W dniach od 16 do 22 września odbędzie się kolejny, Europejski Tydzień Mobilności - ETM (dawniej Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - ETZT). Jest to czas, w którym w szczególny sposób proponowane są inicjatywy poprawiające jakość powietrza i życia, przeciwdziałające zatłoczeniu, hałasowi i wykluczeniu społecznemu oraz optymalizujące wykorzystanie wszystkich dostępnych w naszej codziennej potrzebie mobilności rodzajów transportu.

Hasłem przewodnim ETM jest Mix & Move! = Przesiadaj się i jedź!

A tegoroczny temat kampanii to „Lepsze połączenia”.

W województwie mazowieckim w kampanii ETZT 2021 wzięły udział 34 podmioty (w 2020 roku było 20 uczestników).

Samorząd Województwa Mazowieckiego (SWM) pełniący rolę koordynatora regionalnego w naszym województwie po raz kolejny zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do aktywnego włączenia się w kampanię ETM i zaplanowanie wydarzeń, które będą promować zrównoważony transport na terenie Państwa miasta czy gminy.

Rejestracja miast i gmin biorących udział w ETM już trwa. Rejestrację w kampanii można dokonać na stronie http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl.

Każdy samorząd terytorialny zarejestrowany i spełniający warunki uczestnictwa w ETM będzie miał szansę na zdobycie nagrody przyznawanej przez Komisję Europejską. Nagrody przyznawane będą w celu wyróżnienia władz lokalnych, które wykazały się osiągnięciami w dziedzinie podnoszenia świadomości społecznej w temacie planowania i realizowania zrównoważonej mobilności miejskiej i bezpieczeństwa drogowego.

Również Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konkurs, którego celem jest nagrodzenie polskich miast i gmin za inicjatywy podejmowane w ramach kampanii ETM.

Nagrody Ministra przyznawane są w 4 kategoriach konkursowych:

  • nagroda ETM – za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 tys. mieszkańców);
  • nagroda ETM – za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 tys. mieszkańców);
  • nagroda ETM – za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego.

Informacje dotyczące kampanii i konkursów ETM dostępne są na stronach:

Serdecznie zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego do przyłączenia się do kampanii ETM już dziś!

  • autor: Adam Struzik Marzsałek Województwa Mazowieckiego, data: 2022-09-15

Wstecz

Banery