Aktualności

  • Ankieta

Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Mławie przekazuje ankietę dotyczącą Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2022 roku oraz planowanego do realizacji na 2023 rok.

Prosimy organizacje pozarządowe powiatu mławskiego o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres e-mail: organizacje@powiatmlawski.pl lub dostarczenie do Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie do 04.09.2022 r.

Ankieta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1794,konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych?tresc=31962

 

  • autor: Beata Chocholska, data: 2022-08-04

Wstecz

Banery