Aktualności

  • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
    • autor: Krystyna Zając w-ce Starosta Mławski

Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana!!

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W środę 27 lipca podpisaliśmy umowę na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie. Firma REVbud Spółka Akcyjna z Torunia wykona zadanie za nieco ponad 11,5 mln zł.

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” wspomniana wyżej firma zrealizuje w dwu etapach. Pierwszy przewiduje m.in. roboty przygotowawcze, położenie podkładów na gruncie, wykonanie fundamentów, ścian nośnych i stropodachu. Na realizację tego wykonawca ma czas do 4 listopada 2022 roku. Natomiast etap II został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje wykonanie dachu wraz z konstrukcją, stolarkę, posadzki i podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne. Prace te mają być ukończone 30 maja 2023. Część druga natomiast przewiduje m.in. położenie tynków i okładzin zewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej także zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej poza tym wewnątrz instalacji wody zimnej i ciepłej, wewnętrznej, jak również instalacji kanalizacyjnej i ogrzewania i technologii kotłowni, instalacji gazowej, wentylacji. Montaż stojaków na rowery i zagospodarowanie terenu. Inwestycja ma być ukończona 30 października 2023 roku.

Na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. Z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu natomiast wynosi 1 391 924,71 zł.

Koszt inwestycji to 11 583 181, 94 zł.

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-08-02
  • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
  • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
  • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana

Wstecz

Banery