Aktualności

  • Rodzina idąca na spacer
    • autor: Mabel Amber z Pixabay

GOPS w Szreńsku przypomina o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022-2023

ZASIŁEK RODZINNY,  SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY,  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023 przyjmowane będą wraz z kompletem dokumentów  od 01.08.2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku przy ulicy Plac Kanoniczny 10.

Od 01.07.2022 r. wnioski można składać również drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2022 r. następuje do dnia 31 października 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku jak również na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 
  • autor: GOPS Szreńsk, data: 2022-08-01

Wstecz

Banery