Aktualności

  • Nowy most w Bielawach

Odebraliśmy inwestycję w Bielawach za ponad 7 mln zł.

W czwartek 9 czerwca odebraliśmy inwestycję p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 W Szreńsk -Radzanów”. Koszt zadania to ponad 7 mln zł.

Przypomnijmy za tą kwotę dokonano rozbiórki istniejącego mostu i został zbudowany nowy. Oprócz tego rozbudowano drogę dojazdową pomiędzy miejscowościami Bielawy i Pączkowo o długości 999 m. Wykonano też kanalizację deszczową i rowy odwadniające. Przebudowie uległy skrzyżowania, a bezpieczeństwo w ruchu pieszym poprawiono poprzez położenie chodnika.

Zadanie warte 7 372 233,38 zł sfinansowane zostało z czterech źródeł tj. rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, gdzie przyznano nam dotację w kwocie  2 666 193 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego przeznaczyliśmy na tą inwestycję 363 348,61 zł. Poza tym Gmina Szreńsk przekazała 800 000 zł i reszta pochodzi z budżetu powiatu.

 

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-06-15
  • Nowy most w Bielawach
  • Nowy most w Bielawach

Wstecz

Banery