Aktualności

  • Wnioski
    • autor: athree23 z Pixabay

II nabór wniosków na 2022 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Wojewoda Mazowiecki ogłosił II nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków prowadzony będzie od 13 do 30 czerwca br. W ramach dodatkowych środków dla województwa mazowieckiego została przyznana kwota w wysokości prawie 14 mln zł.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po 18 lipca 2019 r.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, (wejście „F”, od al. Solidarności), codziennie, w godzinach 08:00–16:00, przesyłać na ww. adres organu za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka. Niezależnie od formy złożenia wniosku, należy przekazać wniosek w wersji edytowalnej na adres e-mail: autobusy@mazowieckie.pl

W ramach naboru wniosków o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki do tej pory zawarł umowy z samorządami na łączną kwotę ponad 87 mln zł.

W ramach dwóch naborów wniosków o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 95 umów na kwotę 62 219 877,30 zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 571 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 17 510,11 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-na-2022-rok

  • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, data: 2022-06-15

Wstecz

Banery