Aktualności

OFERTA REALIZACJI ZADANIA pn. „Glinki CUP – edycja VI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm..) Starosta Mławski informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/1788,oferty-i-wyniki-ofert-zlozonych-poza-otwartym-konkursem?tresc=31450

 

na stronie internetowej www.powiatmlawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mławie została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Glinki CUP – edycja VI” zgłoszona przez Stowarzyszenie Glinki CUP z siedzibą Zgliczyn – Glinki 40,
06-540 Radzanów.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Starosta Mławski prosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 03.06.2022r. pocztą elektroniczną na adres: organizacje@powiatmlawski.pl lub pisemnie na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Edukacji i Zdrowia

Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

Mława, dn. 26.05.2022 r.

  • data: 2022-05-26

Wstecz

Banery