Aktualności

 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...

Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie

 

W poniedziałek, 23 maja br. odbyło się otwarcie nowo powstałej placówki jaką jest Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie.

Uroczystego otwarcia oraz powitania zaproszonych gości dokonała Kierownik placówki Pani Anna Szczypińska. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:  Anna Cicholska poseł na Sejm RP, Senator RP Jan Maria Jackowski, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, Jan Łukasik Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego wraz z Radnymi, burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, wójtowie gmin, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Robert Górczyński z-ca  Komendanta KPP W Mławie, Mirosław Wójcik Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie oraz podopieczni Centrum. Podczas okolicznościowych przemówień głos zabrał Starosta Mławski Jerzy Rakowski. W swoich słowach Starosta omówił wagę powstałego Centrum dla społeczności lokalnej, podkreślił, że jest to jedna z niewielu takich placówek w Polsce, oraz pierwsza w województwie mazowieckim. Na koniec Starosta podziękował w imieniu swoim i Zarządu Powiatu Mławskiego wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, a w szczególności tym, którzy pomogli w pozyskaniu środków finansowych na ten cel. Następnie pani poseł Anna Cicholska odczytała list gratulacyjny od p. Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Obecni parlamentarzyści:  Senator RP Jan Maria Jackowski, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski,  oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski zabierając głos podkreślili szczególną wagę funduszy rządowych , dzięki którym mogą powstawać takie placówki oraz pogratulowali zrealizowanego przedsięwzięcia.

W dalszej części spotkania miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, oraz poświęcenie obiektu przez Ks. Prałata Kazimierza Ziółkowskiego Dziekana Dekanatu Mławskiego Zachodniego. Oprawę uroczystości uświetnił program artystyczny przygotowany przez Fundację Krzewienia Kultury – Zawkrzanie i podopiecznych Centrum. Na zakończenie uczestnicy tego wydarzenia zostali zaproszeni do wspólnego zwiedzenia obiektu.

Tworząc  placówkę głównym założeniem samorządu powiatowego było zapewnienie wsparcia rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nowo powstałe Centrum zapewnia pobyt dla 22 osób, w tym dla 2 osób całodobowo. Uczestnicy mają zapewnioną pomoc poczynając od pielęgniarskiej, po rehabilitację medyczno-usprawniającą i fizjoterapię. Budowa Centrum wraz z kosztami Obsługi Programu kosztowała 2 580 540,21 zł. Środki na realizację zadania w całości pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra Opiekuńczo – mieszkalne”.

Ponadto Powiat Mławski na funkcjonowanie Centrum otrzymał  wsparcie w zakresie Modułu II, polegające na finansowaniu zadań związanych z działalnością placówki, w tym m.in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów, ponoszeniu wydatków związanych z transportem uczestników, oraz pokrywaniem kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie to wynosi 927 816.00 zł. Dodatkowo w obiekcie prowadzona jest tzw. „opieka wytchnieniowa”, finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 160 800.00 zł.

 • autor: Sylwia Krupińska
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...
 • Uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo –...

Wstecz

Banery