Aktualności

  • prezes Komisji Rządzącej Stanisław Małachowski na...
    • autor: Polona, CC-BY-NC

14 stycznia 1807 roku - Ustanowienie przez Napoleona Komisji Rządzącej w Warszawie

Zwycięstwa Napoleona pod Jeną i Auerstedt nad Prusami 14 października 1806 roku zbliżyły Francuzów do granic dawnej Rzeczypospolitej. Polacy w służbie cesarza, Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki, wydali odezwy, w których zapowiadali odtworzenie państwa polskiego. Wieści o zwycięstwach Napoleona sprawiły, że kolejne miejscowości samodzielnie zrzucały władzę pruską. 27 listopada cesarz uroczyście wjechał do Poznania. Tego samego dnia zdobyto Warszawę. W grudniu Napoleon zapowiedział odbudowę wolnej Polski. Wkrótce cesarz powołał rząd tymczasowy dla terenów polskich nowo zdobytych od Prus.

Dekret wydany 14 stycznia 1807 roku  ustanawiał jako władzę tymczasową siedmioosobową Komisję Rządzącą. W jej skład weszli ludzie zasłużeni dla Rzeczypospolitej, m.in. Stanisław Małachowski, Józef Wybicki, Stanisław Kostka Potocki, Feliks Franciszek Łubieński oraz ks. Józef Poniatowski. Pięciu członków Komisji kierowało dodatkowo poszczególnymi działami administracji (dyrektoriatami sprawiedliwości, wewnętrznych interesów, skarbu, wojny, policji). Przewodniczącym rządu tymczasowego został marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski.

  • autor: Źródło Muzeum Historii Polski, data: 2022-01-14

Wstecz

Banery