Aktualności

  • Podpisanie umowy na dofinansowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

Pozyskaliśmy ponad 927 tys. zł na działalność Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Mławie

W poniedziałek 20 grudnia podpisaliśmy umowę na dofinansowanie w kwocie ponad 927 tyś zł na działalność Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" z Funduszu Solidarnościowego. Placówka rozpocznie pracę z dniem 3 stycznia.

Przypomnijmy Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Słowackiego 16 może przyjąć 22 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 20 osób w ramach pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne/samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi jakość życia w środowisku lokalnym.

Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Wsparcie otrzymaliśmy w zakresie Modułu II funkcjonowania Centrum w ramach wspomnianego programu "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne". Jest to finansowanie zadań polegających na utrzymaniu działalności Centrum, w tym m.in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi w Centrum na rzecz uczestników Programu.

Umowę dofinansowania podpisali ze strony powiatu Członek Zarządu Krystyna Zając i Witold Okumski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kowalskiejnatomiast ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Artur Standowicz wicewojewoda mazowiecki

Środki pozyskane spłyną do nas w dwu transzach tj. pierwsza do 19 stycznia 2022 roku w kwocie 463 908 zł, a druga do 04 lipca 2022 roku w kwocie 463 908 zł. W sumie dofinansowanie wynosić będzie 927 816 zł.

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2021-12-22
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

Wstecz

Banery