Aktualności

 • Przedszkolaki
  • autor: 妍 余 z Pixabay

Ponad 18,4 mln zł w ramach programów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Maluch+ dla samorządów z regionów ciechanowskiego, siedleckiego, ostrołęckiego, radomskiego, płockiego i warszawskiego

10 umów na łączną kwotę 17 290 988,61 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 2 umowy na kwotę 1 135 920,00 zł na realizację zadań w ramach programu Maluch+ podpisali przedstawiciele mazowieckich samorządów. Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, odbyła się 19 listopada br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania w sumie 36 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+, otrzymały:

 • Gmina Goworowo – umowa na kwotę 990 000,00 zł (30 miejsc opieki),
 • Gmina Miasto Sierpc – umowa na kwotę 145 920,00 zł (6 miejsc opieki)

Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Maluch+ jest programem rocznym. Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

 • powiat żuromiński - umowa na kwotę 2 988 002,67 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 - Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Sinogóra - Syberia
 • powiat wołomiński – dwie umowy na łączną kwotę 8 193 609,39 zł, na rozbudowę drogi powiatowej 4366W ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce, Powiat Wołomiński oraz rozbudowę drogi powiatowej 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie,
 • powiat makowski – umowa na kwotę 1 891 961,38 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo-Płoniawy-Bramura-Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura
 • Gmina wiejska Wiśniew – umowa na kwotę 1 137 531,22 zł, na przebudowę odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew,
 • Gmina wiejska Dzierzgowo – umowa na kwotę 324 546,73 zł, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzęgnowo,
 • Gmina wiejska Szelków – umowa na kwotę 1 183 260,39 zł, na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Nowy Szelków,
 • Gmina miejsko-wiejska Wyszków – umowa na kwotę 708 460,97 zł, na przebudowę ul. Jutrzenki i ul. Akacjowej na odcinku w Wyszkowie,
 • Gmina wiejska Sieciechów – umowa na kwotę 463 270,04 zł, na przebudowę drogi gminnej nr 170708W ulica Piłsudskiego w m. Zajezierze,
 • Gmina wiejska Czernice Borowe – umowa na kwotę 400 345,82 zł, na remont drogi gminnej Borkowo Falenta - Pierzchały – Pierzchałki.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na  szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
 • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 521 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 780 mln zł. W roku 2021 przewidziane jest przekazanie kolejnych 365 mln zł na realizację zadań gminnych i powiatowych, w tym zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Dodatkowo, 25 sierpnia 2021 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych, planowanych do realizacji w ramach Funduszu w 2022 r. – alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim w 2022 r. wynosi ponad 295 mln zł.

 • autor: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, data: 2021-11-22

Wstecz

Banery