Aktualności

 • Budowa mostu w Bielawach

W 90 proc. zaawansowania roboty kanalizacyjne, a w 40 mostowe, czyli realizujemy inwestycję w Bielawach

Miesiąc mija jak rozpoczęliśmy prace nad inwestycją p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 W Szreńsk -Radzanów”, a już mamy roboty kanalizacyjne zaawansowanie 90%, a mostowe w 40. Zadanie to realizuje firma STRABAG za kwotę prawie 7 mln zł.

Przypomnijmy za tą kwotę firma zobowiązała się dokonać rozbiórki istniejącego mostu i zbudować nowy. Oprócz tego rozbudować drogę dojazdową pomiędzy miejscowościami Bielawy i Pączkowo o długości 999 m. Przewidziana jest też kanalizacja deszczowa i rowy odwadniające. Przebudowie ulegną skrzyżowania, a bezpieczeństwo w ruchu pieszym poprawione ma być poprzez położenie chodnika.

Jak podaliśmy we wstępie zaawansowanie prac nad kanalizacją sięgają 90 proc. Wykonano już tyczenie kanalizacji,  kanał główny i przykanaliki, zabezpieczenie ścian w trakcie wykopów, studnie kanalizacyjne na kanale głównym fi 1000. Zabezpieczono istniejące kable energetyczne. Natomiast roboty mostowe są zaawansowane w 40 proc., gdzie wyburzono stary most, zabito pale fundamentowe i zabito tymczasowe ścianki larsena. Poza tym wykonano zbrojenie ław fundamentowych i je zabetonowano. Nad zbrojeniem korpusu przyczółka prace są w trakcie.  Jeśli chodzi o kanał technologiczny można powiedzieć, że zaawansowanie sięga tu 30 proc. Podobnie przy budowie studni teletechnicznych oraz robotach drogowych, gdzie sfrezowano nawierzchnię, pobudowano przepusty pod jezdnią i pod zjazdami. Ustawienie   krawężnikó i obrzeży są w trakcie. Tak samo w trakcie wykonywane są podbudowy pod chodniki. Ułożono też już nawierzchnię chodników ok 600m2.

Firma STRABAG podpisując 27 lipca umowę zobowiązała się wykonać inwestycję za 6 999 850,38 zł. a sfinansowana zostanie z czterech źródeł tj. rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, gdzie przyznano nam dotację w kwocie  2 666 193 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego przeznaczyliśmy na tą inwestycję 363 348,61 zł. Poza tym Gmina Szreńsk zobowiązała się dołożyć 800 000 zł i reszta pochodzić będzie z budżetu powiatu.

 • autor: T.B, data: 2021-10-08
 • Budowa mostu w Bielawach
 • Budowa mostu w Bielawach
 • Budowa mostu w Bielawach
 • Budowa mostu w Bielawach
 • Budowa mostu w Bielawach
 • Budowa mostu w Bielawach
 • IMG_0304
 • Budowa mostu w Bielawach
 • Budowa mostu w Bielawach

Wstecz

Banery