Aktualności

  • Droga Głużek - Rumoka

Dokonaliśmy odbioru i zakończyliśmy inwestycję Głużek – Rumoka

Dokonaliśmy odbioru i zakończyliśmy przebudowę prawie 2 km odcinka drogi Głużek – Rumoka. Wartość inwestycji, nazywanej też trzecim etapem inwestycji Bogurzynek - Mdzewo, to prawie 2 mln zł sfinansowanej w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ta droga powiatowa o długości 1803 m zlokalizowana jest na terenie gminy Lipowiec Kościelny. Zadanie to polegało na wykonaniu robót rozbiórkowych, przebudowie istniejącego przepustu pod drogą oraz wykonaniu zjazdów.

W planach było też poszerzenie i wzmocnienie  istniejącej nawierzchni. W miejscowości Rumoka położono 35 metrów chodnika i wykonano przejście dla pieszych. Właśnie teraz na poszerzeniach jezdni wykonano podbudowę z betonu asfaltowego i położono warstwę wiążącą nawierzchni. Położono nawierzchnię warstwy ścieralnej oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego i oznakowanie poziome i pionowe.

- Zadbaliśmy też o przyrodę na obszarze tej inwestycji i na etapie projektowania skupiliśmy się też na takich elementach, które były związane walorami  przyrodniczymi tego odcinka.   Ponieważ droga od  Głużku aż do Rumoki leży w obszarze Natura 2000, a dodatkowo taki przejazd krętą drogą przez lasek to są Olszyny Rumockie, czyli rezerwat przyrodniczy, który wymaga jeszcze lepszej ochrony. Udało się nam np. ocalić aleję lipową przed wycinką, która znajduje się na odcinku od Olszyn Rumockich aż do Rumoki.  W tym miejscu przesunęliśmy całą drogę w prawo i dzięki temu ocalały te lipy. – informuje Andrzej Dusiński Inspektor Nadzoru. 

Koszt inwestycji wraz z inspektorem nadzoru  i badaniami laboratoryjnymi to 1 970 896,37 zł.

Zadanie zostało odebrane we wtorek 21 września.

- Oprócz tego, że nadzoruje i odbieram tzw. roboty zanikające to były wykonane jeszcze badania techniczne tej drogi przez zewnętrzną firmę potwierdziły, że jest wszystko dobrze dlatego można było odebrać tą inwestycję – informuje Andrzej Dusiński.  

  • autor: TB, data: 2021-09-23
  • Zakończyliśmy inwestycję Głużek – Rumoka
  • Zakończyliśmy inwestycję Głużek – Rumoka
  • Zakończyliśmy inwestycję drogową Głużek – Rumoka
  • Zakończyliśmy inwestycję drogową Głużek – Rumoka
  • Zakończyliśmy inwestycję drogową Głużek – Rumoka

Wstecz

Banery