Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj.563 – Mostowo – Szreńsk od km 9+408 do km 10+100 w miejscowości Szreńsk

Dnia 24.08.2016 r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/120/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W droga woj.563 – Mostowo – Szreńsk od km 9+408 do km 10+100 w miejscowości Szreńsk”, oraz zagwarantowania środków na realizację inwestycji w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa.

Wartość inwestycji 280 000,00 zł, w tym:

- środki własne 140 000,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 140 000,00 zł.

 

Dnia 25.10 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki na kwotę 199 331,83zł termin wykonania 21.11.2016 r., a dnia 25.11.2016 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 80 668,17 zł termin wykonania 16.12.2016 r.

Łączny koszt zadania 280 000,00 zł w tym 140 000, 00 zł subwencji budżetu państwa

  • -
  • -
  • -
  • -

Banery