Aktualności

 • Starosta Mławski Jerzy Rakowski i Przewodniczący Rady...
  • data: 2021-10-08

Uroczyście na XXIX Sesji Rady Powiatu Mławskiego

XXIX Sesji Rady Powiatu Mławskiego, która odbyła się w czwartek 7 października, nabrała uroczystego charakteru w momencie, gdy Starosta Mławski Jerzy Rakowski najpierw wręczył nadania awansu zawodowego, a potem nagrody dla nauczycieli i najlepszych maturzystów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.

W tym roku awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 4 pedagogów tj.

 1. Katarzyna Ceryn-Kowalska- pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie,
 2. Emilia Gadomska- nauczyciel zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie,
 3. Gizela Klicka- nauczyciel edukacji przedszkolnej i zajęć rewalidacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie,
 4. Marta Walczak- nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność, wczesnego wspomagania rozwoju, funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć rewalidacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie.

Zbliżające się zaś święto Dnia Edukacji Narodowej stało się też okazją by na sesji Starosta Jerzy Rakowski uhonorował 10 nauczycieli/pedagogów za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, przyznając Nagrodę Starosty Mławskiego:

Nagrody otrzymali:

 1. Jolanta Marianna Bem-Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie,
 2. Małgorzata Bielska- nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie,
 3. Marek Jasiński- nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,
 4. Hanna Kasztelan- pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie,
 5. Marek Kiełbiński- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie,
 6. Katarzyna Krzywda- nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie,
 7. Marta Łupicka-Hawryś- nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie,
 8. Przemysław Olczak- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie,
 9. Ewa Tadrzak- nauczyciel wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie,
 10. Izabela Wiśniewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie.

Powiat nie zapomina także o najzdolniejszych uczniach. Starosta Mławski Jerzy Rakowski, nagrodził zgodnie z Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mławskiego”, najlepszych maturzystów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.


Nagrody Starosty Mławskiego dla Najlepszych Maturzystów w roku 2021 otrzymali:

 1. Weronika Gorlewska – najlepsza maturzystka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie; studentka Psychologii – Uniwersytet Wrocławski;
 2. Krystian Ogrodowczyk – najlepszy maturzysta z Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie; student Informatyki – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie;
 3. Klaudia Sara Marlęga – najlepsza maturzystka z Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie; studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie filia w Mławie;
 4. Patryk Hubert Parszczyński – najlepszy maturzysta z Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie; student Elektrotechniki– Uniwersytet Morski w Gdyni;
 5. Aleksandra Pogorzelska – najlepsza maturzystka z II Liceum Ogólnokształcącego
  w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r. w Mławie; studentka Filologii angielskiej – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów

 • Nauczyciele oczekujący na akty nadania awansu zawodowego
 • Starosta Mławski wręcza akty nadania awansu zawodowego
 • Starosta Mławski wręcza akty nadania awansu zawodowego
 • Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego wręcza kwiaty dla...
 • Starosta Mławski Jerzy Rakowski i Przewodniczący Rady...
 • Starosta Mławski Jerzy Rakowski wręcza nagrody nauczycielom
 • Starosta Mławski Jerzy Rakowski wręcza nagrody nauczycielom
 • Wspólne zdjęcie nagrodzonych nauczycieli wraz ze Starostą...
 • Starosta Jerzy Rakowski wręcza nagrodę dla najlepszych...
 • Wspólne zdjęcie

Wstecz

Banery