Kalendarz

Środa 19 Czerwca 2019

Imieniny

Imieniny: Romualda, Gerwazego, Protazego

Licznik odwiedzin

Jesteś: 14141915 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Starostwo Powiatowe Rejestry i ewidencje

Treść strony

Rejestry i ewidencje

W Starostwie Powiatowym w Mławie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje.


Biuro Rady prowadzi nastepujęce rejestry:
1. Rejestr uchwał Rady Powiatu Mławskiego
2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego
3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich prowadzi nastepujące rejestry i ewidencje:
1.  Rejestr Zarządzeń Starosty Mławskiego
2.  Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
3.  Rejestr skarg i wniosków
4.  Rejestr kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Mławie
5.  Rejestr kontroli przeprowadzonych przez przedstawicieli organów powiatu i Starostwa w jednostkach im podległych
6.  Rejestr Zamówień publicznych o wartości  powyżej 30.000 zł netto.
7.  Rejestr zwolnień lekarskich
8.  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
9.  Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
10. Rejestr korespondencji przychodzącej
11. Rejestr odwołań
12. Rejestr petycji
13. Ewidencja pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Mławie
14. Ewidencja rzeczy przyjętych w depozyt. Księga magazynowa
15. Ewidencja delegacji służbowych
16. Ewidencja upoważnień pracowników przetwarzających zbiory danych osobowych
17. Rejestr zbioru danych osobowych
18. Ewidencja odpracowania wyjść prywatnych


Wydział Infrastruktury prowadzi następujące rejestry:
1. Rejestr decyzji administracyjnych
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
3. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
4. Rejestr postanowień
5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części
6. Rejestr wniosków o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części

Wydział Edukacji i Zdrowia prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
2. Rejestr decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprowadzanie zwłok, szczątków ludzkich z obcego państwa
3. Rejestr szkół niepublicznych
4. Rejestr wniosków o awans zawodowy nauczycieli
5. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
6. Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydział Finansowo- Budżetowy prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr podatku VAT
2. Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
3. Ewidencja wysłanych upomnień


Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi nastepujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr cen i wartości nieruchomości
2. Rejestr wydanych poświadczeń o zakwalifikowaniu drzew do wyrębu
3. Ewidencja gruntów i budynków
4. Księga ewidencji robót geodezyjnych

Wydział Rolnictwa i Środowiska prowadzi następujące rejestry:
1. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
2. Rejestr sprzętu służącego do połowu ryb
3. Rejestr kart wedkarskich
4. Rejestr zaświadczeń o wpisie do rejestru płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Wydział Komunikacji prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
1. Rejestr legitymacji instruktora nauki jazdy
2. Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe
3. Rejestr wniosków i i wydanych licencji - transport rzeczy
4. Rejestr wniosków i wydanych licencji - przewóz osób
5. Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego.
6 .Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
7. Ewidencja stacji kontroli pojazdów

Archiwa Starostwa

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2016.1506 );
 2. Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania  oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postepowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 Nr 206, poz. 1518);

Zakończona dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz zakończona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • autor informacji: Agnieszka Ślesicka
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Agnieszka Ślesicka - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 13:28
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 10:02

drukuj całą stronę

Banery

platforma epuap
ESP
- informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
pies
programy UE
Banner I biegu
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09