Kalendarz

Poniedziałek 13 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Ernesta, Andrzeja, Sary

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16193081 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: Menu przedmiotowe BIP Starostwo Powiatowe Zarządzenia Starosty Zarządzenia 2020 rok

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Mławskiego z dnia 03.01.2020roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2020
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10 stycznia 2020r.w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Mławskiego z dnia 22.01. 2020 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur na zadanie pn. „przystosowanie II pietra budynku biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A wraz z pierwszym wyposażeniem”
Zarządzenie nr 7 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 23 stycznia 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2019 Starosty Mławskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 oraz ul. Stary Rynek 10
Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Mławskiego z dnia 23 stycznia 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2019 Starosty Mławskiego z dnia 10 maja 2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Mławskiego z dnia 23.01.2020r. w sprawie powołania stałych komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania, a także wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12.02.2020 r.w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2020 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 11 /2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mławskiego.
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12.03.2020r. w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Mławskiej Hali Sportowej w Mławie rekomendacji w zakresie ograniczenia działalności tej jednostki w związku z zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Starosty Mławskiego z dnia 13.03.2020r.w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie rekomendacji w zakresie ograniczenia działalności tej jednostki w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Starosty Mławskiego z dnia 13.03.2020r.w sprawie zawiadamiania o sprowadzeniu, zbyciu lub nabyciu pojazdów
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020r.w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 15.03.2020r.w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.03.2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie organizacji miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej na terenie Powiatu Mławskiego
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Starostwa Powiatowego w Mławie
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20.03.2020r. w sprawie wskazania obiektu Bursy Szkolnej w Mławie jako miejsca pełniącego funkcje kwarantanny zbiorowej.
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 Starosty Mławskiego z dnia 23.03.2020r w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie rekomendacji w zakresie ograniczenia działalności tej jednostki w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 Starosty Mławskiego z dnia 24.03.2020r w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie rekomendacji w zakresie zmian w organizacji pracy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Mławskiego z dnia 25.03.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie na 2020r.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 23 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 27.03.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 24 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 27.03.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19
Zarządzenie 25/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie procedury realizacji zamówień na dostawy, roboty i usługi w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01 kwietnia 2020r.w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Mławskiego z dnia 02.04.2020r. w sprawie utworzenia Składu podręcznego na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Mławskiego z dnia 07.04.2020r.w sprawie obradowania na posiedzeniach Zarządu Powiatu Mławskiego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 31 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 10.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 33 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20.04.2020r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn." Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Mławskiego z dnia 24.04.2020r.w sprawie zasad umarzania należności pieniężnych Skarbu Państwa
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Mławskiego z dnia 27.04.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2020 Starosty Mławskiego z dnia 03.01.20120r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Mławskiego z dnia 30.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Mławskiego z dnia 30.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany procedury realizacji Umowy na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Mławskiego z dnia 08.05.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Mławskiego z dnia 08.05.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, oznaczonej jako działka gruntu nr 179/7 o powierzchni 0,0602 ha
Status nieobowiązujące: ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 21.05.2020r.w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Mławskiego z dnia 22.05.2020r. w sprawie zmiany ustalenia wykazu stanowisk pracy i zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
Zarządzenie Nr 46 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 25.05.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.12.2017r.
Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Mławskiego z dnia 29.05.2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
Status nieobowiązujące: ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 01.06.2020r.w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Mławskiego z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10 czerwca 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Mławskiego z dnia 19.06.2020r.w sprawie powołania komisji do oceny skutków i przyczyn zalania pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Stanisław Wyspiańskiego 8A, w którym zlokalizowany jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie.
ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 24.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Mławskiego z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09.07.2020r. w sprawie określenia zasad przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09